banner731

DHMİ KPSS Puanı ile Kamu Personel Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), tarafından yayımlanan KPSS puanı ile kamu personel alım ilanına başvurular devam ediyor.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 22.09.2017, 14:33 08.02.2019, 17:57
DHMİ KPSS Puanı ile Kamu Personel Alımı Başvuruları Devam Ediyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda; DHMİ taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere açıktan atama ile personel alınacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Asistan hava trafik kontrolör adayları için ;T.C. vatandaşı olmak,  4 yıllık fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, geeçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak, ICÂO ANNEX'l kriterlerine uygun "Hava Trafik Kontrolörü olur" ibareli sağlık raporu almak, İlan edilen KPSSP3 puan türünden 70 ve daha üzeri puan aldığını belgelemek, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak ve güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak şartlarını taşımaları isteniyor.

SINAV ŞEKLİ

Personel alım sınavı; Hava Trafik Kontrol adayları için geliştirilmiş, bilgisayar destekli seçme sınavı veya  genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav ve Türkçe ve İngilizce dillerinde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak gibi özelliklerin tespitine yönelik sözlü sınav şeklinde uygulanacak.

BAŞVURULARIN ALINMASI (Başvuru Yeri, Şekli ve Süreci)

DHMİ personel alım ilanına başvurular, Genel Müdürlükten veya Kuruluşun resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) temin edilecek Aday Başvuru Formu, Adli Sicil Kaydı Beyanı ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak istenilen diğer belgeler ile birlikte 25 Eylül 2017 mesai bitimine kadar DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında olacak şekilde şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

BAŞVURUYA ESAS İSTENEN BELGELER

Yüksek Öğrenim diploması veya bitirme belgesinin fotokopisi, 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf, KPSS sınav sonuç belgesinin çıktısı, aday Başvuru Formu. (Ek-1), nüfus Cüzdanı Fotokopisi, adli Sicil Kaydı Beyanı (Ek-2), Hava Trafik Kontrolör Lisansı Fotokopisi, güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3) 

Yorumlar (0)