Dicle Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Dicle Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı ve en az lise mezunu personel alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu personel alım ilanında hangi kadroya personel alımı yapılacaktır? Detaylar haberimizde..

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 19.11.2018, 12:19 17.01.2019, 21:48
Dicle Üniversitesi En Az Lise Mezunu Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden Dicle Üniversitesinin bir ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda en az lise mezunu personel alımı yapılacağı ifade edildi. 

Yayımlanan ilanda diğer sağlık personeli kadrosunda Sağlık Meslek Liselerinin Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Bölümünden mezun ve alanında 1 yıl çalışma deneyimine sahip olan personel alımı yapılacağı ifade edildi.

Dicle Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanın detaylarını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz. 

BAŞVURU DETAYLARI

Yayımlanan ilana başvurular bugün başladı ve 3 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar başvurularını kılavuzda belirtilen belgeler ile Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen gerçekleştireceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

Bunun yanı sıra başvuru yapacak olan adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu şartalara haiz olmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda adaylarda şu şartlar aranmaktadır:

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,

5- İlanda belirtilen unvanın hizasındaki şartları taşımak.

6- Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesh tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

9- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

10- Halen Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde herhangi bir pozisyonda görev yapan personel başvuruda bulunamaz.

11- Disiplin Soruşturması veya Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi fesh edilenler başvuruda bulunamazlar.

12- Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

Yorumlar (0)