Dışişleri Bakanlığı 4 Farklı Birimde Görevlendirmek Üzere Personel Alımı Yapıyor

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla ilanlar yayımlayan Dışişleri Bakanlığı farklı birimlerde görevlendirmek üzere personel alımı yapıyor. Peki başvuru şartları neler? İşte ilanlara yönelik olarak merak edilen tüm detaylar.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 18.08.2018, 11:55 30.01.2019, 22:29
Dışişleri Bakanlığı 4 Farklı Birimde Görevlendirmek Üzere Personel Alımı Yapıyor

Kamupersoneli.net olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanların detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Peki başvuru şartları neler? İşte personel alımı için yayımlanan ilanlara yönelik merak edilenler.

HANGİ BİRİMLERE ALIM YAPILACAK?

Yayımlanan ilanlarla beraber personel alımı yapılacak olan birimler;

"Nairobi Büyükelçiliği, Montreal Başkonsolosluğu, Batum Başkonsolosluğu ve Londra Başkonsolosluğu" olarak belirtildi.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilanda ise adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında;

"53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" şartları yer alıyor.

Yorumlar (0)