En Az Lise Mezunu 2815 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımlandı

Devlet Personel Başkanlığı ve kendi resmi internet siteleri üzerinden ilan yayımlayarak sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyuran devlet kurumlarını sizlerle paylaşıyoruz. Söz konusu yayımlanan ilanlarda adaylardan talep edilen genel ve özel başvuru şartlarını derledik. Peki başvurular nereye yapılacak? İşte detaylar.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 22.06.2018, 12:09 12.02.2019, 20:08
En Az Lise Mezunu 2815 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı İçin İlan Yayımlandı

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan ilanlara göre;

2815 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacak.

Söz konusu yayım ilanlarda adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ve özel başvuru şartlarına yer verilirken adayların belirtilen başvuru şartlarına haiz olmaları gerektiğine yer verildi. Peki başvuru şartları neler? İşte detaylar.

YAYIMLANAN İLANLARDA ADAYLARDAN İSTENEN BAŞVURU ŞARTLARI

2815 sözleşmeli kamu personeli alımına yönelik olarak yayımlanan ilanlar içerisinde yer alan başvuru şartları içerisinde;

"53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" şartlarına yer verildi ve adayların bu şartlara haiz olmaları gerektiği ifade edildi.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu yayımlanan ilanlar arasında adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarının yanı sıra kadrolara göre özel başvuru şartlarına yer verildi.

Özel başvuru şartları arasında ise; Ehliyet belgesi, diploma, kadrolara göre özel belgeler, sertifikalar, YDS, KPSS, yaş şartı, ikamet şartlarına yer verildi.

Yorumlar (0)