Eskişehir İnönü Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımında Son Gün !

Eskişehir İnönü Belediyesinin Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde yayımladığı sözleşmeli personel alım ilanına başvurular sona eriyor. İlana başvuru şartları, istenen belgeler ve diğer detaylar haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 27.02.2017, 09:24 04.02.2019, 16:16
Eskişehir İnönü Belediyesi Sözleşmeli Personel Alımında Son Gün !

Eskişehir İnönü Belediyesi, Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde bir ilan yayımlayarak boş bulunan sınıfı, unvanı, adedi ve öğrenim durumu belirtilen 1 adet teknik personel alımı yapılacağını duyurmuştu. İlgili personel alım ilanına başvurularda sona gelindi. 

Alınacak Personel:

* İnşaat Mühendisi (1)

Başvuru Şartları:

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak

* 4 Yıllık üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olmalıdır

* Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak

* Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis ve 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Başvuru dilekçesi

* Öğrenim durum belgesi fotokopisi

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Fotoğraf(2 adet)

* Özgeçmiş CV.

* İkamet belgesi (İnönü İlçe sınırları içerisinde ikamet etme şartı)

* Sağlık raporu

Yorumlar (0)