Eynesil Belediyesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Giresun'da bulunan Eynesil Belediye Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını DPB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 26.01.2017, 00:39 02.02.2019, 22:10
Eynesil Belediyesi sözleşmeli personel alımı yapacak

Giresun'da bulunan Eynesil Belediye Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını DPB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

Alım yapılacak personel: 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuruda aranılan şartlar:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,
- Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak
- Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
- Giresun lli sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
- Mesleğinde deneyimli olmak,
- Adayların en az 4 yıllık İnşaat Mühendisliği bölümü fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Yorumlar (0)