Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bilişim personeli ve pilot kadroları için sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Peki ilana başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanın ayrıntıları haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 24.04.2018, 17:24 12.02.2019, 16:15
Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı

Jandarma Genel Komutanlığı Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi aracılığı ile bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda bilişim personeli ve pilot kadroları için sözleşmeli personel alımının yapılacağı ifade edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanda 2 adet sözleşmeli pilot ve 14 adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağı ifade edildi. 

BAŞVURU TARİHLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana başvurular 24 Nisan 2018 tarihinde başladı ve 10 Mayıs 2018 tarihine kaadar devam edecektir. İlana başvurular alındıktan sonra sonuçlar ise 22 Mayıs 2018 tarihinde Başvuru Sonuçlarının ve Kontenjana Giren Adayların listesi yayımlanacaktır. Bunun yanı sıra uygulamalı meslek bilgisi mülakatlar ise 3 Haziran 2018 ile 13 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

KPSS ŞARTI

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alım ilanında KPSS şartı da aranmaktadır. Bu bağlamda ilana başvuru yapacak olan adaylar için KPSS şartında ") Ön başvuruya esas alınarak yapılacak (KPSS notunun % 70‟i ve yabancı dil notunun % 30‟unun toplamı) sıralamaya göre en yüksek puandan başlayarak kontenjanın 10 katı kadar aday “Uygulamalı Meslek Bilgisi ve/veya Mülakat Sınavı”na çağrılacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Bu kapsamda başvurular www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresinden ulaşılabilecek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak gerçekleştirilecektir.

GENEL ŞARTLAR

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana başvuru yapacak olan adaylarda bazı şartlar aranmaktadır. Bu şartları taşımayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu kapsamda adayların aşağıdaki şartlara haiz olmaları gerekmektedir:

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü olan) 10 Mayıs 2018 itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12‟nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53‟üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

f. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

g. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak.

ğ. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

h. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak.

ı. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak.

i. Uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, Jandarma Genel K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

j. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

k. Yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak sözleşmeli bilişim personeli için 3‟üncü maddede belirtilen özel şartları ve sözleşmeli pilot temini için ise 4‟üncü maddede belirtilen özel şartları sağlamak. 

Yorumlar (0)