KPSS En Az 50 Puan ve KPSS Şartsız 1500 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor!

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanlarla beraber Kamu Personeli Seçme Sınavı puan esasına göre en az 50 puan ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Peki başvuru şartları neler? Hangi kurumlar kamu personeli alımı yapıyor? İlana yönelik olarak merak edilen tüm detaylar sitemizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 20.07.2018, 11:27 31.01.2019, 22:51
KPSS En Az 50 Puan ve KPSS Şartsız 1500 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor!

1500 kamu personeli alımı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilanlar yayımlanmaya devam ediyor.

Söz konusu yayımlanan ilanlar içerisinde yer alan detaylara göre, KPSS En az 50 puan ve KPSS şartsız personellerin alımlarının gerçekleştirileceği belirtildi.

PEKİ HANGİ KURUMLARA ALIMLAR YAPILACAK?

Yayımlanan ilanlarda ise alım yapılacak olan kurumlar;

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, ÖSYM, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kocaeli Üniversitesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Londra Başkonsolosluğu, İçişleri Bakanlığı" olarak açıklandı.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

İlanlarda adaylardan talep edilen genel başvuru şartları arasında ise;

1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

3- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

4- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde yer alan koşulları taşımak. Türk Vatandaşı olmak, Kurum tarafından belirlenen yaş şartlarını taşımak, Kurum tarafından belirlenen ve alım yapılacak unvana göre öğrenim şartlarını taşımak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak" şartları yer aldı.

Yorumlar (0)