banner731

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 1044 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Detayları

Kredi ve Yurtlar Kurumu yayımladığı ilanı ile 1044 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu ilana başvuruların ne zaman başlayacağını ve tüm detayları ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 02.04.2017, 09:45 05.02.2019, 16:54
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 1044 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Detayları

Kredi ve Yurtlar Kurumu geçtiğimiz günlerde Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ila bir ilanını yayımlamıştı. Yayımlanan ilanda Kredi ve Yurtlar Kurumu kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1044 sözleşmeli personel alımı yapacağını belirtti. Söz konusu ilana ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı ve kimlerin başvuru yapabileceğine ilişkin tüm detayları paylaşıyoruz. 

ALINACAK PERSONEL

- Sözleşmeli Yönetim Personeli 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

a) Türk vatandaşı olanlar,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmayanlar,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayanlar,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6. fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıyanlar (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adaylar sınava başvuru yapamayacaklardır).

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmayanlar,

e) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olanlar,

f) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki programlarının birinden mezun olanlar,

g) 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olanlar.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu 1044 sözleşmeli personel alımına başvurular 5 Nisan 2017 tarihinde başlayacak ve 14 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların başvuru kılavuzunu okumadan başvurularını yapmamaları gerekmektedir.

Yorumlar (0)