Necmettin Erbakan Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yeni bir ilan yayımlandı ve Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere; 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağı ifade edildi. İşte detaylar.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 28.08.2018, 11:40 30.01.2019, 21:57
Necmettin Erbakan Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Kamupersoneli.net olarak DPB tarafından yayımlanan detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Söz konusu Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanla beraber; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde görevlendirmek üzere 100 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

KADRO DETAYLARI

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilanda adaylardan talep edilen genel başvuru şartları ise;

"1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkekler için ; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetiniyapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak.

7- Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3, Önlisans mezunları için 2016 KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSSP94 puanı esas alınacaktır. 

8- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler , hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması," olarak belirtildi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

3 Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve 17 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

Yorumlar (1)
Röntgenci 1 yıl önce
Bildiğiniz o hastanede gizli saklı sokulmus kişileri almak için yapılan torpil olanı . Yazık ülkeme . En az 3 yıl tecrübe . Kişiye özel açıldığı ne belli.