ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı Sona Eriyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımladığı personel alımına başvurularda süreç daralıyor.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 27.02.2017, 10:15 04.02.2019, 16:17
ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı Sona Eriyor

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde bir ilan yayımlayarak sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. İlana başvurularda süreç daralıyor. İlana göre;

Alım Yapılacak Kadro ve Sayı:

* Uzman (15)

Başvuru Şartları:

* Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak

* Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

* Türk Vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Askerlikle ilişiği bulunmamak

* Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Gereken Belgeler:

* T.C. kimlik numarası beyanı

* Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı

* Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı

* Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı

* Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği

* YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi

*  Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dâhilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin taahhüt beyanı

Başvuru Süreci:

* ÖSYM personel alımı başvuruları 28 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığın "İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 06800 Bilkent/Ankara" adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacak.

Yorumlar (0)