09 Şubat 2017 Perşembe 00:01
PTT sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı

PTT'nin merakla beklenen personel alımı ilanı yayınlandı. Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan yayınlayan PTT, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alacağını açıkladı. PTT personel alımı ilanı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Alım yapılacak personel: 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır. Kadrolar ilanda belirtilmiştir.

Başvuruda aranılan şartlar:

- 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

- On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. NOT: 13/02/1983 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

- Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

- Atanacağı pozisyon için ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak (Son başvuru tarihi olan 18/02/2017 tarihi itibariyle mezun olmak).

- Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olmak.

ğ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
h) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
ı) 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak

ÖZEL ŞARTLAR

a) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

1) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-1 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.
2) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

b) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların Ek-2 listede belirtilen bölümlerin birinden mezun olmak.

2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. ( B ve A2 Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 18.02.2017 tarihi itibariyle sahip olmak.)

NOT: Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaktır.

3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., bayanlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Başvuru tarihi ve yeri: Başvurular, 13-18 Şubat 2017 tarihleri arasında Şirketimizin www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI İLANI VE DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ek-1

ALINACAK POZİSYONLARIN BAŞMÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE

TEŞKİLAT

İLİ

ÜNİTE

UNVANI

POZİSYONU

SAYI

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

200

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

100

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

167

TAŞRA

İSTANBUL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ EMRİNE

DAĞITICI

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

33

TOPLAM 

500

Ek-2

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

SIRA

NO

BÖLÜM

KODU

GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ

1

9319

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

2

9140

İKTİSADİ PROGRAMLAR

3

3159

EKONOMİ

4

3213

İKTİSAT

5

8208

İŞ İDARESİ VE İKTİSAT

6

6229

İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT

7

5131

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

8

5105

EKONOMİ VE FİNANS

9

9221

EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI

10

5106

EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

11

8312

ÇALIŞMA EKONOMİSİ

12

3141

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

13

3226

İŞLETME / İŞLETMECİLİK

14

3381

MUHASEBE-FİNANSMAN

15

8207

İŞ İDARESİ

16

5123

MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ

17

8334

PAZARLAMA

18

8296

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

19

9262

FİNANS VE MUHASEBE

20

4294

İŞLETME EKONOMİSİ

21

4295

İŞLETME YÖNETİMİ

22

3227

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

23

8210

İŞLETME ENFORMATİĞİ

24

3268

MUHASEBE

25

3269

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ

26

3254

MALİYE

27

8225

MALİYE-MUHASEBE

28

4322

MUHASEBE VE MALİYE

29

4261

FİNANS-SİGORTA

30

3117

BANKACILIK

31

3118

BANKACILIK FİNANS

32

9371

FİNANS VE BANKACILIK

33

6119

BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN

34

9218

ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA

35

3120

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

36

3306

SİGORTACILIK

37

5127

SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ

38

9282

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS

39

3103

AKTÜERYA/AKTÜARYA

40

5102

AKTÜERYA BİLİMLERİ

41

9123

ULUSLARARASI,İKTİSAT,İŞLETME PROGRAMLARI

42

4386

ULUSLARARASI EKONOMİ

43

4387

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER

44

3355

ULUSLARARASI TİCARET

45

9353

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

46

6351

ULUSLARARASI FİNANS

47

4390

ULUSLARARASI İŞLETME

48

8275

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK

49

3356

ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK

50

9108

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET

51

9118

GÜMRÜK İŞLETME

52

8222

LOJİSTİK YÖNETİMİ

53

9009

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK

54

4393

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

55

3354

ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK/ULUSLARARASI LOJİSTİK

56

9110

ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ

57

9387

LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK

58

5130

ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK

59

9217

İDARİ BİLİMLER

60

5143

YÖNETİM BİLİMLERİ/YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI

61

9318

İNSAN KAYNAKLARI

62

8328

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

63

3237

KAMU YÖNETİMİ

64

3352

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

65

3223

İSTATİSTİK

Ek-3 

2017/1 PERSONEL ALIMINDA YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARININ ALIM YAPILACAK BÖLÜMLERİNİ GÖSTERİR LİSTE


 

DAĞITICI

1

9099

POSTA HİZMETLERİ

2

4312

LOJİSTİK YÖNETİMİ

3

5375

ULUSLARARASI LOJİSTİK

4

8538

KARGO / KARGO HİZMETLERİ

5

1342

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ

6

4392

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

7

5346

LOJİSTİK

Son Güncelleme: 03.02.2019 15:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kübra arık 2017-02-09 09:09:20

Gişe yetkilisi neden sadece lisanstan alıyor kii...

Avatar
bahattin 2017-02-09 10:19:05

Neden sadece lisansdan gise alimi oluyor önlisansda şans verin

Avatar
Nurcan Çetin 2017-02-09 03:37:45

Yaş sınırı niçin koyuyorsunuz ki 35 yaş üstü insanlar memur olmasın mı !!!!

Avatar
Doğan 2017-02-09 13:07:49

türk dili ve edebiyatı mezunlarını neden almıyorlar?

Avatar
ugur 2017-02-09 03:25:01

kampanya baslatalım arkadaslar lısans kpss puanı 60 a dussun ...

Avatar
Eda 2017-02-09 09:34:36

1.60 boy şartı neden ? saçmalık tamamen

Avatar
Nermin 2017-02-09 11:38:28

Ek- 2 listesindeki bölümleri açıklar msnz bulamadm

Avatar
ahmet 2017-02-09 03:16:17

lısans mezunlarına 70 puan sart kosulmus onlısansa 60 tam tersı olmalı arz ederım