Sayıştay Başkanlığı'na 6300 TL Maaşla Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapılacak!

Sayıştay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurduğu üzere sözleşmeli çalışmak üzere 9 adet bilişim personeli alımı yapılacak. İlan detayında yer alan açıklamaya göre tavan ücreti, brüt 6372.49 TL’yi geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek sözleşme ücreti ile en az 1240.67 TL net ek ödemede bulunulacak.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 22.04.2019, 15:37 22.04.2019, 16:30
Sayıştay Başkanlığı'na 6300 TL Maaşla Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapılacak!

Sayıştay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde duyurduğu üzere sözleşmeli çalışmak üzere 9 adet bilişim personeli alımı yapılacak. İlan detayında yer alan açıklamaya göre tavan ücreti, brüt 6372.49 TL’yi geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek sözleşme ücreti ile en az 1240.67 TL net ek ödemede bulunulacak. Başvuru sayısının kadro sayısının on katına çıkması halinde KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

İlan Başvuru Şartları

Bu ilan çerçevesinde başvuranların şu genel şartları taşımaları gereklidir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya askerlikten muaf bulunmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ÖSYM tarafından yapılan 2018 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (B) grubu KPSSP1 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

YDS veya dengi sınavlardan en az D düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 22/01/2019 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

Kaldırılmıştır.

Bu ilanın 3.2 nci maddesinde belirtilen belgeleri 06 Mayıs 2019 tarihinde mesai bitimine kadar eksiksiz şekilde teslim etmek.

Başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sayısının kadro sayısının 10 katından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava davet edilecektir.

Eğitim Şartı

Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren, aşağıda ilgili gruplarda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Sayıştay Personeli Maaş Bilgisi

Tavan ücreti, brüt 6372.49 TL’yi geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek sözleşme ücreti ile en az 1240.67 TL net ek ödemede bulunulacaktır.

Sınav ve Başvuru Şartları

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Başvuru sırasında aşağıda listelenen belgeler teslim edilecek veya posta yoluyla gönderilecektir:

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (Kurumun internet sitesinde duyuru ekinde yer alan)

Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).

2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi ((B) grubu KPSSP1 puan türünü içeren)

Başvurduğu hizmet grubuna ait varsa iş tecrübesini gösteren belgeleriyle birlikte detaylı özgeçmişi

Yabancı dil sınav sonuç belgesi aslı veya fotokopisi

İbraz ettiği sertifika varsa, bunlara ait sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgileri içeren belgeler

Talep edilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

SINAV TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Sınav sözlü yapılacaktır. Sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.

Duyurunun 2.1 inci maddesi uyarınca gerekli şartları taşıyanlar sınava davet edilecektir. Sınav, Başkanlığın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır. Söz konusu ilân sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacaktır.

Sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecektir.

Başvuru İlanı: https://www.ilan.gov.tr/detay-kamu-personel-alimi-ve-egitim-ilanlari-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-sayistay-baskanligina-9-sozlesmeli-bilisim-personeli-alinacaktir-620895.html?searchText=

Yorumlar (0)