Alexa

SGK Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak ( Başvuru Şartları ve Detaylar Kamupersoneli.net'de)

Sosyal Güvenlik Kurumu, 25 Sözleşmeli personel alımı yapacak. Detaylar kamu haberleri merkezinde.

SGK Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak ( Başvuru Şartları ve Detaylar Kamupersoneli.net'de)

Sosyal Güvenlik Kurumu, 25 Sözleşmeli personel alımı yapacak. Detaylar kamu haberleri merkezinde.

05 Ağustos 2016 Cuma 17:53
SGK  Sözleşmeli Personel Alımı  Yapacak ( Başvuru Şartları ve Detaylar Kamupersoneli.net'de)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) , Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" destek ekibinde istihdam edilmek üzere tam zamanlı personel alımı yapacak. Konu ile alakalı tüm detaylar aşağıdadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere Proje süresince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edecektir.

Projenin amacı Mali Destek Programı yoluyla işgücü piyasasından çekilme riski olan küçük çocuklu kadınların işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırarak kayıtlı istihdama katılmalarını teşvik etmek ve böylece çocuk bakım hizmeti sunan kadınların kayıtlı istihdamının da desteklenmesidir.

Seçme sınavı sonucunda başarılı olan adaylar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda iş sözleşmesine istinaden istihdam edilecektir. Başarılı olan adaylar, 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında bir iş sözleşmesi ile istihdam edilecek olup, devlet memurluğu ile herhangi bir ilgileri bulunmayacaktır. Sözleşmelerin yenilenmesi ve uzatılması söz konusu değildir. Ücret ve diğer haklarla ilgili bilgiler adaylarla sözlü sınava davet aşamasında paylaşılacaktır.

POZİSYON

KİŞİ

SAYISI

GÖREV YERİ

SÖZLEŞME BİTİM TARİHİ

Yerel Destek Ekibi Lideri

2

Ankara (1 kişi),

İstanbul (1 kişi)

30 Kasım 2017

Çocuk Gelişimi Uzmanı

8

İstanbul (4 kişi)

Ankara (1 kişi)

Antalya (1 kişi)

Bursa (1 kişi)

İzmir (1 kişi)

30 Kasım 2017

Yerel Muhasebeci

2

İstanbul (2 kişi)

30 Kasım 2017

Yerel Proje Asistanı

10

İstanbul (5 kişi)

Ankara (3 kişi)

Antalya (1 kişi)

Bursa (1 kişi)

30 Kasım 2017

Merkez Proje Asistanı

3

Ankara (3 kişi)

30 Kasım 2017

TOTAL

25


SEÇME SINAVINA KATILMA GENEL KOŞULLARI 1

Seçme sınavına katılabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:

. Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak,

. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

. Yurt içi/yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

Genel koşullara ek olarak, her pozisyon için iş tanımları ve adaylarda aranan nitelikler aşağıda listelenmiştir.

II. YEREL EKİP LİDERİ:

II.I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLAR

Yerel Destek Ekibi (YDE) Lideri, SGK İl Müdürlüğünde (Ankara, İstanbul) Yerel Destek Ekibinde tam-zamanlı olarak istihdam edilecektir. YDE Lideri, operasyonun yerel düzeydeki bütün aktivitelerini koordine edecek, Proje Destek Ekibi (PDE) Liderine ve İl Müdürüne karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Merkezi destek ekibi üyeleri, yerel destek ekip üyeleri ve gerektiğinde Operasyon Koordinasyon Birimi arasındaki iletişimi kolaylaştırarak operasyonun yerel düzeyde uygulanmasını koordine etmek,

. Çalışan annelere başvurularını yapma ve sosyal güvenlik/ vergi düzenlemelerine istinaden yürütülmesi gereken diğer süreçlerde rehberlik etmek,

. Gerektiğinde başvuru sürecinde başvuruları almak,

. Yerel muhasebeci ve yerel proje asistanları tarafından yapılacak işlere rehberlik etmek ve izlemek,

. Operasyonun günlük hesap hareketlerini verilecek hibeler ve genel giderler kapsamında yönetmek, harcamalara ilişkin belgeleri saklamak ve doğrudan Kıdemli Muhasebeciye rapor etmek,

. Yerel ekip üyelerini yönetmek ve denetlemek, gerektiğinde destek sağlamak, operasyonun başarısı ve verimi için çalışanlar arasında görev dağılımı yapmak,

. Operasyonun uygulanması için iş planları ve uygulama programları hazırlamak ve uygulama sürecini yerel düzeyde yönetmek,

[1] Adaylarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Genel katılma koşulları ve pozisyon için aranan koşulları karşılama ve ispat niteliğindeki belgeler, başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkenin mevzuatına göre talep edilebilecektir.

. Yerel düzeyde bütün operasyon çıktılarının gerektiği gibi zamanında hazırlanması, tamamlanması ve teslim edilmesini sağlamak,

. Proje kapsamında yerel etkinlikler hazırlamak ve bu etkinliklere katılmak,

. Tanıtım kampanyası sürecinde yerel etkinlikler düzenlenmesine yardım etmek,

. Yerel ekibin aktivitelerini PDE Liderine rapor etmek,

. Aylık ev ziyareti listesi hazırlamak,

. Ev ziyaretlerini koordine ve takip etmek,

. Yerel telefon servisini koordine ve takip etmek,

. PDE Lideri tarafından verilen, yerel düzeyde proje tanıtım kampanyası etkinlikleri ile ilgili diğer görevleri ve raporlama işlerini yerine gitmek,

. Operasyon Koordinasyon Birimi tarafından verilen işleri yerine getirmek.

II.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


III.I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLARIII. ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANI

Çocuk Gelişim Uzmanı, SGK İl Müdürlüğü'nde (Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir) Yerel Destek Ekibinde tam-zamanlı olarak istihdam edilecektir. YDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Anneleri ve bakıcıları çocuk gelişimi konusunda bilgilendirmek,

. Anneler ve bakıcılar için gerektiğinde çocuk gelişimi ile ilgili broşür, sunum ve makale gibi materyaller hazırlamak,

. Gerektiğinde başvuru sürecinde proje başvurularını almak,

. Ev ziyaretleri gerçekleştirmek,

. Çocuk bakımı hizmet kalitesi bilgisi, usulsüzlük ya da çocuk istismarının belirlenmesini içeren standart ev ziyareti kontrol formları hazırlamak,

. Ev ziyareti sırasında çocuk bakıcısının gerçek istihdam durumunu kontrol etmek,

. Ev ziyaretleri sırasında standart anket formu ile bilgi toplamak,

. Ev ziyareti sırasında çocuk bakım hizmet kalitesini kontrol etmek,

Ev ziyareti sonuçlarını bilgisayar programı ile rapor etmek,
. Annelerin ve çocuk bakıcılarının çocuk gelişimi hakkındaki sorularını cevaplamak,

. Projeyle ilgili YDE Liderinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

III.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


IV.I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLARIV. YEREL MUHASEBECİ

Yerel Muhasebeci İstanbul SGK İl Müdürlüğü'nde Yerel Destek Ekibi Birimi'nde tam-zamanlı olarak istihdam edilecektir. Yerel Muhasebeci, proje ödemelerini ve proje kapsamında yapılması gereken diğer raporlama işlemlerini gerçekleştirecek, YDE Liderine yardımcı olacak ve YDE Lideri tarafından verilen diğer görevleri yapacaktır. Ayrıca, yararlanıcılara, proje, sosyal güvenlik düzenlemeleri hakkında bilgi verecek, proje kayıt işlemlerine yardım edecek, yerel konferans ve atölyelere katılarak bu aktivitelerin organizasyonunun düzgün bir biçimde yapılmasını sağlayacaktır. YDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. Ödeme işlemlerine ilişkin konularda gerekli mali düzenlemeleri yapmak ve ilgili dokümanları saklamak,

. Ödeme işlemlerine ilişkin verilen diğer görevleri yerine getirmek,

. YDE Liderine ve YDE'nin diğer üyelerine planlama, koordinasyon, dokümantasyon konularında ofis desteği vermek; toplantı, atölye, seminer ve diğer proje faaliyetlerinde tüm ulaşım/lojistik konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

. Başvuru süresince projeye başvuruları almak,

. Proje ve sosyal güvenlik/vergi düzenlemeleri hakkında Yerel Telefon Hattı aracılığıyla bilgi vermek,

. Yararlanıcı anne tarafından bildirime istinaden, kendisi, çocuğu ya da çocuk bakıcısının bilgilerinde gerekli değişiklileri Proje Bilgisayar Programı aracılığıyla yapmak,

. Faydalanıcıların ödeme durum değişikliklerini takip etmek, YDE liderine raporlamak,

. Gerektiğinde ev ziyaretlerini gerçekleştirmek,

. Ev ziyareti sırasında çocuk bakıcısının gerçek istihdam durumunu kontrol etmek,

. Ev ziyareti sırasında standart anket formu ile bilgi toplamak,

. Ev ziyareti sonuçlarını bilgisayar programı ile rapor etmek,

. Projeyle ilgili YDE Lideri tarafından verilen Proje ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

IV.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


V.I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLARV. YEREL PROJE ASİSTANI

Yerel Proje Asistanı, çalıştığı SGK İl Müdürlüğü'nde (Ankara, İstanbul, Antalya veya Bursa) Yerel Destek Ekibi Birimi'nde tam-zamanlı olarak istihdam edilecektir. YDE üyelerine proje boyunca yardım edecek ve YDE Lideri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir. Ayrıca proje kayıt işlemlerine yardım edecek, yerel konferans ve atölyelere katılarak bu aktivitelerin organizasyonunun düzgün bir biçimde yapılmasını sağlayacaktır. YDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. YDE Liderine ve YDE'nin diğer üyelerine planlama, koordinasyon, dokümantasyon konularında ofis desteği vermek; toplantı, atölye, seminer ve diğer proje faaliyetlerinde tüm ulaşım/lojistik konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

. Proje toplantı ve organizasyonlarının rapor ve tutanaklarını hazırlamak,

. Projeye başvuruları almak,

. Yararlanıcı anne tarafından bildirime istinaden, kendisi, çocuğu ya da çocuk bakıcısının bilgilerinde gerekli değişiklileri Proje Bilgisayar Programı aracılığıyla yapmak,

. Çocuk gelişim uzmanına ev ziyaretlerinde yardımcı olmak,

. Projeyle ilgili YDE Liderinin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

V.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


VI.I. İŞ TANIMI VE SORUMLULUKLARVI. MERKEZ PROJE ASİSTANI

Merkez Proje Asistanları, Ankara SGK merkez binasında çalışmak üzere tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Proje süresince uzmanlara yardımcı olacak, Ekip Lideri'nin verdiği diğer görevleri yerine getireceklerdir. Asistanlar, projenin uygulanacağı illerdeki yerel ofislerle, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışındaki paydaş kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde olacaktır. Proje asistanları PDE Liderine karşı sorumlu olacaktır.

Sorumluluklar:

. PDE Lideri ve Merkezi Proje Destek Ekibinin diğer üyelerine, planlama, koordinasyon, dokümantasyon konularında ofis desteği vermek ve toplantı, çalıştay, seminer ve diğer proje faaliyetlerinde tüm ulaşım/lojistik konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak.

. Proje toplantı/organizasyon tutanaklarını ve raporlarının taslaklarını hazırlamak,

. Merkezi düzeyde yararlanıcılardan yardım hattı aracılığıyla gelecek şikayetleri almak,

. Yardım hattı ve SMS ler aracılığıyla proje hakkında bilgi vermek,

. Sosyal medya, internet sitesi aracılığıyla faydalanıcılarla irtibat halinde olmak,

. Kayıt aşaması süresince kayıtları almak ve gerektiğinde Yerel Proje Destek Ekibine yardımcı olmak,

. Gerektiğinde tercüme ve çeviri yapmak,

. İllerden gelen faydalanıcı bilgilerinin, anket sonuçlarının analiz edilmesine ve işlenmesine yardımcı olmak,

. Verilen görevleri diğer proje asistanları ile işbirliği içinde yapmak,

. PDE Lideri tarafından proje ile ilgili olarak verilen diğer görevleri gerçekleştirmek.

VI.II. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER


İkinci aşamada adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri ve başvuruda sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Asgari koşulları sağlayan adaylar 50 (elli) puan almış olacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların istenilen belgeleri eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada istenilen belgeleri eksik gönderen veya belgeleri aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Elemeden geçen adaylara yönelik değerlendirmede, tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 50 (elli) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir üye tarafından verilen puanlar toplanarak aritmetik ortalaması alınacak ve elde edilen rakam, asgari koşulları sağlayan adayların asgari puanına eklenerek, adayın ön değerlendirme aşamasındaki sınav sonucu elde edilecektir.

Ön değerlendirmenin sonucunda, ilanda belirtilen her pozisyon için belirtilen boş kadro sayısının 4 katı aday, puan sıralaması ve il tercihi göz önünde bulundurularak mülakata çağrılacaktır. Sözlü sınav ANKARA' da yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavların yapılacağı yer ve tarihler www.sgk.gov.tr vewww.evdecocukbakimi.net adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınavda, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir. Adayların dil bilgisi seviyesini ölçmeye yönelik olarak mesleki bir metnin İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirisi yapılacaktır. Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile üyelerce verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

Her bir üye tarafından verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucu olacaktır. Sözlü sınav sonucu aynı zamanda adayın nihai değerlendirme sonucu olacaktır.

Değerlendirme sonucuna göre en yüksek puanı alan aday(lar) asıl ve sonraki aday(lar) ise yedek

olarak belirlenip www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net internet adresinde ilan edilecektir.

VIII. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Evde Çocuk Bakımı projesi internet adresinden www.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net temin edilecek başvuru formu ile özgeçmiş ve aşağıda sayılan belgeler, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edilecektir:

"Sosyal Güvenlik Kurumu B Blok Z-10 Numaralı Oda

Ziyabey Cad., No:6, Çankaya, 06520, Ankara"

Aşağıda sayılan belgeler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Tercih sırasına göre görev yapmak istediği il/iller (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya);

- Başvurduğu pozisyon veya pozisyonlar (Örn: Merkez Proje Asistanı);

- "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Sözleşmeli

Personel Seçme Sınavı" ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilir. Adaylar birden fazla il ve/veya pozisyon için başvuruda bulunabilir.

Başvurular için son tarih 12.08.2016 mesai bitimi olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İşe alım sürecine ilişkin sorular son başvuru tarihinden en az 10 gün öncesine kadar evdecocuk@sgk.gov.tr e-posta adresine iletilmedir. Yalnızca bu ilan metninde açıkça ifade edilmeyen hususlara ilişkin sorular yanıtlanacak olup her türlü yanıt yazılı olarak verilecek ve verilen cevaplar son başvuru tarihinden en az 5 gün öncesine kadarwww.sgk.gov.tr ve www.evdecocukbakimi.net adresinde yayınlanacaktır. Sözlü ön görüşme talepleri (yüz yüze ya da telefon aracılığı ile) kabul edilmeyecektir.

IX. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Adayların, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir:

. "Başvuru Formu" ve "Özgeçmiş" (her iki belgenin de İngilizce hazırlanması ve her bir sayfasının paraflanması gerekmektedir),

. Diploma veya çıkış belgesinin fotokopisi

. Mesleki deneyimi ispat etmek üzere adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri

. Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş olduğunu ya da yerine getirmiş sayıldığını gösterir belge (Tecil belgesi geçerli sayılmayacaktır)

. Kimlik belgesinin fotokopisi

. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

. Sürücü Belgesi fotokopisi

. Tercihi nedenlere ilişkin ispatlayıcı bilgi ve/veya belgeler

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, başvuru sırasında fotokopilerini sunmak zorunda olduğu tüm belgelerin asıllarını veya noter onaylı örneklerini sözlü sınavdan önce AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığına ibraz etmek zorundadır.

Bu belgelere ek olarak başarılı olan adaylardan, işe alınma süreci öncesinde "Seçme Sınavına

Katılma Genel Koşullarında belirtilen koşulları sağladığını kanıtlayan gerekli belgeler istenecektir.

X. PERSONEL ALIMININ VE İLANIN İPTALİ:

Sosyal Güvenlik Kurumu, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın personel alım ilanını geri çekebilir, gerekli gördüğü hallerde ilanı ve personel alımını herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durum başvuru sahipleri açısından hak ve sonuç doğurmaz.

YEREL DESTEK EKİBİ LİDERİ ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE

KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU


ÇOCUK GELİŞİMİ UZMANININ ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU

YEREL MUHASEBECİNİN ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSU


KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSUYEREL PROJE ASİSTANININ ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE


KULLANILACAK PUANLAMA TABLOSUMERKEZ PROJE ASİSTANININ ÖN DEĞERLENDİRMESİNDE

Kamu personel alım ilanlarından , gündemdeki tüm gelişmelerden haberdar olabilmek için kamupersoneli.net'in mobil uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Kamupersoneli.net | Ankara


>2018 KPSS'DE KAZANDIRAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ!
Son Güncelleme: 08.08.2017 16:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Gule 2016-08-12 00:23:38

Îş tecrubem uyuyor 8yildir calişiyorum sigortali okuloncesi ogretmeniyim ucretli simdi ozel egitim veriyorum rehabilitasyon merkezinde

banner561