Süleyman Demirel Üniversitesi 93 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi bir ilanını yayımladı ve 93 adet sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu personel alım ilanının tüm detayları haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 07.05.2018, 15:07 12.02.2019, 16:55
Süleyman Demirel Üniversitesi 93 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda farklı pozisyonlarda Süleyman Demirel Üniversitesi 93 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağı ifade edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda kadrolara göre en az lise mezunu adayların başvuru yapabildiği ifade edildi. Söz konusu alım ilanında alımların hemşire ve diğer sağlık personeli kadroları için yapılacağı ifade edildi.

BAŞVURU DETAYLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alım ilanına başvurular 7 Mayıs 2018 tarihi itibari ile başladı ve söz konusu başvurular 21 Mayıs 2018 tarihi saat 17.30'a kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr web adresi üzerinden başvuru formu temin ederek bu form üzerinde ilanda belirtilen unvanı ve sıralardan hangisine başvuru yapacaklarını belirtmeleri ve bunun yanı sıra kılavuzda belirtilen belgeler ile birlikte Süleyman Demirel Üniversitesi, Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü Doğu Yerleşkesi Çünür/ISPARTA adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alım ilanına başvuru yapacak olan adayların başvurularının geçerli olabilmesi için adayların bazı şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Bu şartlar şöyle:

1-) Başvuru yapacak adaylar yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-) 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, Lisans mezunlarında KPSSP3 puanı, ön lisans mezunlarında KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için de KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3-) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4-) Başvuracak adayların durumunun; 5917 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinin 2 nci alt bendi gereğince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması,

5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yorumlar (0)