TÜSEB Sözleşmeli Personel Alım İlanına Kimler Başvurabilir?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yayımladığı ilanı ile sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmuştu. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Haberimizde...

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 12.09.2017, 09:41 08.02.2019, 16:24
TÜSEB Sözleşmeli Personel Alım İlanına Kimler Başvurabilir?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı geçtiğimiz günlerde bir ilanını yayımlamıştı. Yayımlanan ilanda TÜSEB ilgili birimlerinde görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilana ilişkin kimlerin başvuru yapabileceğini ve başvuruların nasıl yapılacağını ziyaretçilerimizle paylaşıyoruz. 

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Söz konusu ilanda Araştırmacı ve Uzman kadroları için personel alımı yapılacağı ifade edildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

TÜSEB sözleşmeli personel alım ilanına "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerindeki şartlar aranır.

Türk Vatandaşı olmak. Kamu haklarından mahrum bulunmamak. Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için). Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak. Doktorası olan Yabancı uzmanlar için Türk vatandaşlığı şartı aranmaz ve çalışma süresinin bir yılı aşması halinde çalışma izni olması şartı aranır. Belirtilen yabancı dil yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak." şartlarına haiz olan adaylar başvuru yapabilecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILCAK?

Adaylar TÜSEB sözleşmeli personel alım ilanına 18 Eylül 2017 tarihine kadar aşağıda kamupersoneli.net olarak paylaştığımız başvuru kılavuzu üzerinden başvurularını yapacaklardır.

Yorumlar (0)