Ulus Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor

Ulus Belediye Başkanlığı yayımladığı ilanında sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Sözleşmeli Personel Alım İlanları 13.12.2016, 08:40 01.02.2019, 18:49 Batuhan
Ulus Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alıyor

Ulus Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile yayımladığı ilanında kendi bünyesinde çalıştırmak üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanın başvuru tarihleri dışında ve başvurular esnasında yalan beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz kabul edilecektir. İlanın detayları ise şu şekildedir; 

Alınacak Personel
- Tekniker

Genel Şartlar
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak,

- Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olacak Sağlık Problemi Olmamak,

- Başka Bir Kurumda Sözleşmeli Olarak Çalışıyor Olmamak,

- Bartın İli Ulus İlçesi Sınırları İçerisindeki Yerleşim Yeri Adresinde İkamet Ediyor Olmak,(İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacaktır.)

- Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlişkisi Bulunmamak,

- Belediyelerin Fen İşleri veya İmar ve Şehircilik Birimlerinde En Az 1 yıl Çalışmış olması.

Başvuruda İstenilen Belgeler
- Başvuru Dilekçesi,

- Öğrenim Durumunu gösterir belgenin fotokopisi,(başvuru sırasında örgenim durumu belgesinin aslı ibraz edilecektir.)

- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

- Yerleşim Yeri Adres Belgesi,

- Özgeçmişini Anlatan CV,

- Sağlık Raporu,

- Erkek Adaylar için Askerlik Durumunu Gösterir Belge,

- Kamu Haklarından Mahrum Bulunmadığına Dair Yazılı Beyan,

- 657 Sayılı D.M.K’nun 48/A- 5 (beşinci) Maddesinde Belirtilen Suçlardan Mahkum Olmadığına Dair Yazılı Beyan,

- Başka Bir Kurumda Sözleşmeli Olarak Çalışmadığına Dair Yazılı Beyan,

- Adli Sicil Belgesi,

- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf.

Başvuru Tarihleri

Söz konusu ilana başvurular 13 Aralık 2016 tarihinden itibaren başlamış bulunmakta olup 23 Aralık 2016 tarihine kadar devam edecektir. 

 

Yorumlar (0)