Mevzuat

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Resmi gazetede bugün yayınlanan yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında, Gümrük yönetmeliğine değişiklik yapacak yeni bir yönetmelik değişiklşiği yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik değişikliğinde bazı maddelere ek ibareler, düzeltmeler, yeniden yazımlar ve iyileştirmeler yapılmış durumda.

Gümrük Yönetmeliği kapsamında değerlendirecek olursak; bir kaç maddeden belirli ibarelerin kaldırılması işlemine gidilmiş, bazılarında da ek bentlere ve yeniden yazımlara gidilmiş durumda. Yönetmelikte yeniden düzenleme yapacak olan yönetmeliğin içeriği ise şu şekildedir:

Gümrük müşavirliği sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan gerçekleştirilmektedir.

Gümrük müşavir yardımcılığı ise yazılı sınav olarak gerçekleştirilecektir.

Gümrük müşaviri olmak için sınava girmiş adaylar arasından başarılı olan adaylara, sözlü sınav uygulanacaktır. Yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavın başvuru ve bitiş tarihleri 1 ay önceden ilan edilecektir.

Yukarıda görmüş olduğunuz maddeler bugün yayınlanan yönetmelikle beraber gümrük yönetmeliğinde değişikliği meydana getirdiler. 

Alınacak olan adaylarda ki tercihleri ise; 

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Mesleki bilgisinin,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav kurulu, adaylar hakkında yukarıda yazılı kriterlerin her biri için ayrı değerlendirme yapar. 

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı, yapılan değişiklikler de yukarıda belirtldiği gibidir. Ayrıca bir kaç maddeye de ilaveler getirildiği açıklanmıştır. İlgili kişiler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısına göz atarak yönetmelikteki değişikliklere ulaşabilirler.

Kamupersoneli.net