Mevzuat

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Çalışma Usüllerinde Değişiklik

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Çalışma Usüllerinde Değişiklik

31 Ağustos 2012 tarihinde yayımlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Çalışma Usul ve Esaslarına Yönelik Yönetmelik’te yeni bir düzenleme yapıldı. 30 Mart 2016 ve 29669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yapan yönetmelik kapsamında, kurumun çalışma, usul ve esaslarına yönelik değişiklikler uygulandı. İlgili yönetmeliğin 4.maddesi kapsamında yapılan değişiklik ise birinci fıkrayı muhatab olarak güncellendi. Seçilme usul ve esasları en az 20, en çok 40 asli üyeden oluşur şeklinde değiştirilerek; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Çalışma Usüllerinde Değişiklik yönetmeliği kapsamında aynı yönetmeliğin altıncı maddesine de aşağıdaki şekilde düzenleme getirildi.

İlgili kurum, uygulama, kol, komisyon ve çalışma grubu toplantılarına katılım göstermeyenleri ilgilendiren bir düzenleme yapıldı. İlgili kurum etkinliklerine mazeret bildirmeksizin bir yıl içinde üst üste 3 defa, yıl içinde toplam 6 defa katılmayan üyelerin üyeliği konusu Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Ayrıca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Çalışma Usul ve Esarları Hakkında Yönetmelik’ de değişiklik yapan yönetmelik kapsamında, aynı yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci fıkrasına yönelik bir değiştirme de bulunuyor. Bu değişiklik kapsamında, ilgili kurumun bilim ve uygulama kolları başkanlarının görev süresi 1 yıldır, yeni başkan da aynı yöntemle seçilir. Seçilecek olan kişilerin de görev süreleri bir yıldır.

Kamupersoneli.net