Akademik Personel Alım İlanları

Hitit Üniversitesi 16 Akademik Personel Alıyor

Hitit Üniversitesi 16 Akademik Personel Alıyor

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilan doğrultusunda, 16 akademik personel alımı gerçekleştirilecektir. İlana başvuruda bulunacak olan adayların tüm ilan, nitelik, başvuru koşulları ve bilgilerini barındırması gerekmektedir. Eksik döküman, evrak veya belge ile yapılan başvurular geçersiz kalacaktır. Yapılacak olan başvurularda tüm niteliklerin ve koşulların ibrazı zorunludur.

-İlahiyat Fakültesi
-Mühendislik Fakültesi
-Tıp Fakültesi
-Fen – Edebiyat Fakültesi
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-Sağlık Yüksekokulu kulvarlarından gerçekleştirilecek olan personel alımlarına yönelik tüm bilgiler www.hitit.edu.tr adresinden duyurulmaktadır. Hitit Üniversitesi 16 Akademik Personel Alıyor, başvuracak adaylar aşağıdaki belgeleri başvurularında hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

Özgeçmiş, yayın listesi, kimlik fotokopisi, doçent belgesi, başlıca araştırmalar ve eserleri, bilimsel çalışmlarını kapsayacak şekilde 6 nüsha ve CD ile birlikte ulaştırmaları gerekmektedir. Yapılacak olan alımlar profesör, doçent ve yardımcı doçent pozisyonlarında olacaktır. Alınacak olan personeller Hitit Üniversitesi bünyesinde tam zamanlı olarak görev yapacaklardır.

Başvuruda bulunacak adaylardan erkeklerin askerlik belgelerini ilgili başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Posta yoluyla başvurular alınmayacaktır. Sunulacak tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması gerekmektedir. Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan bu ilanda yardımcı doçent kadrosuna profesör ve doçent adaylar başvuruda bulunamamaktadırlar. Öğrenim belgelerini veya mezuniyetlerini yurt dışından almış olan adaylarında; ilana başvurabilmeleri için diplomalarının ilgili kamu ve kurum kuruluşlarınca denkliğinin onaylanmış, belgelenmesi gerekmektedir. Aksi takdir de denklik veya geçerlilik şartı aranacaktır.

Kamupersoneli.net