Kpss'siz Personel Alım İlanları

Ceylanpınar ve Viranşehir Kaymakamlıkları Mahalle Bekçisi Alacak

İlan Devlet Personel Başkanlığında yayımlandı. Yayımlanan ilanda Viranşehir ve Ceylanpınar Kaymakamlığı Çarşı ve Mahalle Bekçisi personel alımı yapılacağı duyuruldu. Toplamda 60 mahalle bekçisi personel alımı yapılacaktır. Viranşehir için 20 mahalle bekçisi, Ceylanpınar için 40 mahalle bekçisi personel alımı yapılacaktır. Mahalle bekçisi personel alımlarında ilana başvuru yapacak adayların bazı şartları karşılamaları isteniyor. İşte o şartlar; 

a) Türk vatandaşı olmak, 
 
b) İlkokulu bitirmiş olmak, 
 
c) Askerlik görevini bitirmiş olup 30 yaşından yukarı olmamak, (30 yasından yukarı olmamak kaydı ile asil aday listesine girmiş olan istekliler için bekçiliğe giriş sınavı için verilen dilekçenin Kaymakamlıklar tarafından ilçe Emniyet Müdürlüklerine havale olduğu tarih; yedek aday listesine giren istekliler için adaylığa tayin tarihi göz önünde olunarak hesaplanır. ) 
 
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu 
tarafından verilmiş raporlarla tevsik edilmiş olmak, 
 
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,  irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas  veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak 
 
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesindeki şartları taşımak, 
 
g) Türk Toplum Telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,  
 
h) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum  bulunmamak.

Bir Yorum

  1. Ben bekçi olmaz istiyorum

  2. ben bekçi olmak istiyorum ve devletimehizmet etmek istiyorum