Ekonomi

Çalışanlar Hangi Durumda Tazminat Alma Hakkına Sahip

Bu durum dikkate alındığında içeriği hastalık sebepleri , ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık durumu ,zorlayıcı sebepler durumu ile istifa etmiş olan çalışanlar kıdem tazminatı almaya hak kazanıyorlar. Çalışanın kıdem tazminatı alma hakkının doğması için işçinin en az 1 ( bir ) sene çalışmış olması gerekmektedir. 

İstifa eden kişinin kıdem tazminatı almak için hangi koşulların olması gerekmektedir ? İşte o koşullar ;

– Ahlak ve iyiniyet kuralları : İşveren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaz ise bu neden sebeb gösterilerek işçi kıdem tazmimatı alma hakkına sahiptir. Ahlak ve iyi niyet kuralları ise şu şekildedir ;

– İşveren işçinin ücretini kanun hükümlerince veya sözleşme şartlarında yazan koşullara göre ödeme yapmadığı zaman ,

– Çalışma koşullarına uyulmaz ise ,

– İşveren , işçiye veya işçinin ailesinin üyelerinden birine karşı hapis gerektirecek bir suç işlemiş ise ,

– İşveren işçisinin şerefi ve haysiyeti ile ilgili bir laf ettiğinde , asılsız ithamlarda bulunma durumunda ,

– İşverenin , işçiye sözlü veya bedensel tacizde bulunması durumunda ,

Yukarıdaki durumlardan birinin olması sebebi ile işçi sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilme hakkına sahiptir.

 Kamupersoneli.net