Gündem

MEB Harcamaları Duyurusu Yayımlandı

7 Nisan 2016 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru 29 Şubat 2016 tarihine kadar olan mal hizmet ve yapım harcamaları hakkında idi. Bu duyuru Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilen bir dilekçe şeklinde yayımlanmıştır. Yayımlana duyuru da mal hizmet ve yapım harcamaları ayrıca tahsis edilen ödeneklerin tablosu yayımlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru şu şekilde; 
 
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğine göre, Bakanlığımız 2016 Mali Yılı Bütçesine mal, hizmet ve yapım işi için tahsis edilen ödenekler ile bu ödeneklerden yapılan harcamaların toplamları ve oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
 
29 Şubat 2016 tarihine kadar yapılan harcamaların toplamları ile harcama oranlarının, Bakanlığımız internet sayfasında 21.01.2010 tarihli ve 27469 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu İhale Tebliği gereğince aşağıdaki tablonun yayımlanması gerekmektedir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.