Kpss'siz Personel Alım İlanları

Sağlık Bakanlığı Yazılım Uzmanı İstihdam Duyurusu

Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetinin Desteklenmesi ve Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında alınacak yazılım uzmanı istihdam duyurusu yayımlandı. Sağlık Bakanlığı yazılım uzmanı personel istihdamı ilanına son başvuru 20 Nisan 2016 tarihi olarak belirtilmiştir. Yayımlanan duyuru şöyle; 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.  

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere Yazılım Uzmanı danışmanlık hizmeti alınacaktır. Danışman Proje süresince tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir.  

Beklenen Hizmetler: 

– Gerekli uygulamaların geliştirilmesi ve uygulamaların analiz tasarım dokümanlarını hazırlamak,  

– Geliştirilecek uygulama süreçlerinin periyodik raporlarını hazırlamak, 

– Mevcut uygulamaların performanslarının incelenmesi, uygulamaların etkinliğinin artırılması, 

– Mevcut uygulamaların veri modellerinin incelenmesi, gerekli veri tabanının iyileştirilmesinin sağlanması,  

– Mevcut uygulamaların çalışmasını sağlayan sunucuların, konfigürasyonlarının incelenmesi, iyileştirilmesinin sağlanması, 

– Yazılım teknolojisindeki gelişmelerin takip edilmesi ve gerekli yazılımların geliştirilerek İdareye kazandırılması, 

Danışman ayda bir, İş Tanımına göre yaptığı faaliyetleri rapor olarak idareye sunacaktır. Gerektiğinde bu raporlar İşveren tarafından haftalık olarak da istenebilir.