Diyanet Personeli

DİB : "Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşelik Sınavı İçin Başvurular Başladı"

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışı teşkilatında çalışmasına devam eden fakat yakın zaman içerisinde yurt dışı görev süresi dolacak personelden boşalacak ve yeni ihdas edilen Din Hizmetleri Müşavirliği ve Din Hizmetleri Ateşeliği kadrolarına atanacak personellerin seçimini sağlamak maksadıyla sınav yapılacak.

Din Hizmetleri Müşaviri ve Din Hizmetleri Ateşesi olarak Batı Avrupa Ülkeleri, Okyanusötesi ülkeleri, Türk cumhuriyetleri ve Kafkasya Ülkeleri, Balkan Ülkeleri, Doğu Avrupa Ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri, Güney ve Doğu Asya Ülkeleri ve Afrika Ülkeleri ‘ne göreve gönderilecek personellerin seçimi maksadıyla yapılan sınav için personelde aranılan şartlar şu şekilde belirtilmiş ;  

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelde Aranacak Şartlar
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
  • Dört yıllık dinî yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak
  • Başkanlık teşkilatında vaizlik, müdürlük, uzmanlık, diyanet işleri uzmanlığı, din işleri yüksek kurulu uzmanlığı ve üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak
  • Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen “Atanmalarında dinî öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde” ortak bir nitelik taşımak
  • Yabancı dil bilmeyi gerektiren ülkeler için gerekli olan yabancı dili bilmek
  • Din işleri yüksek kurulu üyesi, genel müdür, daire başkanı, il müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanların yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatında, diğer adayların mesleki ehliyet sınavı ile yurt dışı temsil ve yeterlik mülakatında başarılı olması
  • Askerlik hizmetini yapmış veya muaf tutulmuş olmak.
Söz konusu şartların tamamını sayfanın altında bulunan linkten öğrenebilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşelik Sınavı Başvurular Ne Zaman Bitiyor?

Başvurular 22 Nisan 2016 tarihine kadar devam edecek.