Gündem

Anayasa Mahkemesinden iki parti hakkında suç duyurusu

ANKARA (AA) – DSP’nin 2008, Hak ve Özgürlükler Partisinin 2008 ve 2009 yıllarına ait kesin hesaplarını inceleyen Anayasa Mahkemesince iki parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazetede yayımlandı.

DSP’nin 2008 yılı kesin hesabı incelemesinde, partinin eski genel saymanı Hasan Suna adına kayıtlı 4 bin 32 liralık cep telefonu faturasının parti bütçesinden ödenmesi yerinde görülmedi. Mahkeme, kişiler adına kayıtlı telefon bedellerinin parti bütçesinden ödenemeyeceğine karar vererek, bu miktarın Hazineye irat kaydedilmesine hükmetti.

Kişiler adına kayıtlı telefonlara parti bütçesinden 201 liralık kontür alımını da uygun bulmayan Mahkeme, bu paranın da Hazine’ye aktarılmasına karar verdi.

Basın mensuplarının 10 bin 180 liralık konaklama harcamalarının da Hazine’ye aktarılmasına hükmeden Yüksek Mahkemenin kararında, “Bir partinin politikalarının, faaliyetlerinin, o partiyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi, yazılı veya görsel medyada paylaşılması gazetecilerin görevidir. Basın mensuplarının siyasi partilerin toplantı veya organizasyonlarını izlemek veya buradan haber yapmak amacıyla yapacakları giderler de kendi kuruluşları tarafından karşılanması gereken yönetim giderleridir. Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararları göz önüne alındığında yapılan harcamalar kanuna uygun değildir.” denildi.

Partinin 2008’de yaptığı 5 bin 16 liralık akaryakıt, araç tamir, bakım giderinin de Hazine’ye aktarılmasına karar veren Anayasa Mahkemesi, parti adına kayıtlı araçlar ile parti tarafından kiralanan veya partiye tahsis edilenler dışındaki araçların masraflarının parti bütçesinden karşılanamayacağını vurguladı.

Tercüman ile Halka ve Olaylara Tercüman gazetelerinin toplu şekilde alımı için ödenen 11 bin 947 liralık harcama da kabul edilmedi. Teşkilatlara dağıtıldığı söylenen gazetelerin, teşkilat sayısından çok daha fazla sayıda alınması nedeniyle bu miktarın da Hazine’ye aktarılması kararlaştırıldı.

Parti harcamalarında görünen 610 liralık davetiye bedeli de uygun bulunmayarak, Hazine’ye devredildi.

Kesin hesap incelemesi sonucunda, partinin 2008 yılında yaptığı 31 bin 987 lira karşılığı parti mal varlığının Hazine’ye irat kaydedilmesine karar verildi.

İstenen belgelerin Anayasa Mahkemesine istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde hesap ve kayıt düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması, inceleme ve araştırmaya yönelik eylemler nedeniyle parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

– Hak ve Özgürlükler Partisinin incelemeleri

Hak ve Özgürlükler Partisinin 2008 ve 2009 yıllarına ait kesin hesap incelemelerinde, gelir ve gider hesaplarının uygun olduğuna hükmedildi ancak partinin her iki yıl için de istenen belgelerin Anayasa Mahkemesine istendiği şekliyle verilmemesi, hesap verilebilir şekilde hesap ve kayıt düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması, inceleme ve araştırmaya yönelik eylemler nedeniyle parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.