Kamu Personelleri

Memurlara 6 Ay Ücretli İzin Geliyor !

Ücretli mazeret izinleri açısından bakıldığında en şanslı çalışanların başında memurlar gelmektedir.

Zira işçinin annesi, babası, çocukları ya da kardeşlerinin ölümünde sadece üç (3) gün ücretli mazeret hakları var. Memurların ise bu izinleri 4 gün daha fazla, tam 7 gün.

Türkiye gazetesinin aktardıklarına göre Bitmedi. İşçinin kayınvalidesi, kayınpederi ya da eşinin kardeşlerinin ölümünde bir gün bile mazeret izin hakkı yokken, memurun kayınvalidesi, kayınpederi ya da eşinin kardeşlerinin ölümünde ise -sıkı durun- her biri için tam 7 (yedi) gün ücretli mazeret izni var.

Diğer yandan memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, 3 aya kadar izin hakkı bulunmaktadır. Ayrıca gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılmaktadır.

Şimdi de yılbaşı zammını bekleyen memurlara zamdan önce TBMM’ye gönderilen Kanun Teklifi ile kayınvalideleri veya kayınbabaları nedeniyle yeni ücretli mazeret izinlerinin verilmesi öngörülmektedir.

KAYINVALİDE VE KAYINBABA İZNİ 6 AY

Söz konusu Kanun Teklifinde memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek kaynana ve kayınbabanın da ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklan korunarak, 3 aya kadar izin verilecektir.

Bu süre gerektiğinde bir katına kadar uzatılacaktır. Bu durumda verilecek maaşlı izin tam 6 aya kadar çıkacaktır.

Gerekçe olarak da aile yaşantısı içerisinde devlet memurlarının bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek olan aile fertleri içerisinde kaynana ve/veya kayınbabanın da yer aldığı belirtilmiştir.

Ayrıca refakat izni verilebilecek kişiler arasında ailenin vazgeçilmez unsuru olan kaynana ve kayınbaba eklenmesi Anayasa’nın vazettiği “Ailenin Korunması” açısından gerekli olduğu hususlarına yer verilmiştir.
Hükûmete en yakın parti milletvekillerince verilen bu kanun teklifinin yasalaşması hâlinde memurların ücretli mazeret izinleri daha da artmış olacaktır.

İŞÇİNİN KAYINVALİDESİNİN ÖLÜMÜNDE 1 GÜN BİLE İZİN HAKKI YOK

Özellikle evli erkek işçilerin durumu çok daha zor. Keza memurlara bu kadar geniş mazeret izinleri verilirken işçi çalışanların kayınvalidesi, kayınpederi ya da eşinin kardeşlerinin ölümünde maalesef bir gün bile izin hakları bulunmamaktadır.

Daha önceden de belirttiğimiz üzere işçilerin kayınvalidesi veya kayınbabalarının ölümünde hiç olmazsa ücretli mazeret hakkı verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir