Akademik Personel Alım İlanları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı 2016

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığında bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilan ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İlana başvurular 21 Nisan 2016 tarihi itibari ile başlamıştır. Ayrıca adaylar ilana 5 Mayıs 2016 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. İlanda 1 akademik personel alımı yapılacağı belirtilirken akademik personel alımının Profesör kadrosu için gerçekleştirileceği belirtilmiştir. İlanın detayları ise şu şekildedir;

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dalına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir. İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.