Gündem

Sağlık Bakanlığı Tapulaştırılmış Proje ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar

Sağlık Bakanlığından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan duyuru da Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar belirtilmiştir. Duyur da genel ilkeler proje seçiminde uyulacak kriterler vb. konular hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır. Yayımlanan duyurunun detayları şöyle;

Genel İlkeler

1. Nüfusun hesaplanmasında TUİK verileri esas alınır.

2. Sağlık Bölge Planlaması kapsamında, nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik yapı, kentleşme ve sanayileşme, ulaşım alt yapısı, sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve kapasitesi bakımından; bölge sağlık merkezi statüsünü üstlenebilecek iller sağlık bölgesi merkez ili olarak belirlenir. Bölge sağlık merkezi olarak belirlenen illerden ileri seviyede sağlık hizmeti almak üzere alt bölge merkezi iller ve sağlık hizmeti sunumu bakımından bu illere bağlı güçlendirilmiş ilçeler tespit edilir ve bu planlamaya uygun proje seçimi ve ödenek tahsisi yapılır.

3. Yatak sayıları hesaplanırken sadece Sağlık Bakanlığı değil, üniversite ve özel hastanelerin yatakları ile yatırım programında Sağlık Bakanlığı ve üniversitelere ait olan projelerde planlanan yatak sayıları da göz önüne alınmalıdır.

4. Ödeneğin öncelikle 2016 yılında bitirilecek projelere; daha sonrasında ise devam eden diğer projelere tahsis edilmesi esastır. Bu tahsisler yapıldıktan sonra programa yeni projeler alınabilir.

5. Yeni hastane inşaatı projeleri, eğer projesi ve yer seçimi yapılmadıysa öncelikle etüd proje kapsamına alınmalıdır.

6. Yeni ve devam eden projeler, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanır. Yeni projelerin yaklaşık maliyetleri hesaplanırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını geçmemesi esastır. Maliyetin daha yüksek olduğu durumlarda ise hazırlanacak detaylı teknik gerekçeler dikkate alınır.