Askeri Personel

Komutan Tarafından Verilen Emir Ast Tarafından Değiştirilebilir Mi

 Komutan Tarafından Verilen Emir Ast Tarafından Değiştirilebilir Mi?


Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na göre amir tarafından verilen ast rütbedeki bir personel tarafından değiştirilmez. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nuna göre “Emirler ast tarafından değiştirilemez. Ancak, ahval ve şerait emri yapılamıyacak bir hale koymuşsa veyahut emir verilirken meçhul kalmış sebepler meydana çıkmışsa veya emrin yapılması büyük bir tehlikeyi ve ağır bir zararı da mücip olacaksa ve bütün bu haller karşısında amirden yeni bir emir alınmasına hal ve zaman da müsait değilse; ast mesuliyeti üzerine alarak emri yeni vaziyete uygun bir tarzda değiştirerek yapabilir ve ilk fırsatta emri yapılmıyan veya kısmen yapılan amirlere de malümat verilir.” denilmiştir.

Buna göre Amir tarafından verilen emirler yukarıdaki durumlar haricinde kesinlikle değiştirilemez.

Komutan Tarafından Üniformasız Verilen Emirlere Ast Uymak Zorunda Mıdır?

Amirin emirleri askeri üniforma ile vermesi gerekmektedir. Üniformasız verilen emirlere amiri tanıyan ast rütbedeki herkesin uyması zorunludur

Askeri Personel Haberleri, TSK duyuruları ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde. Kamu haberleri ve TSK duyurularından anında ve her yerde haberdar olmak için kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirebilirsiniz.