Kpss

İtfaiye Erliğine Atanma Şartları Nelerdir?

İtfaiye Erliğine Atanma Şartları Nelerdir?

Danıştay On ikinci Dairesi, açılan bir dava üzerine 21.09.2011 gün ve 2011/5607 sayılı Yürütmeyi durdurma kararı ile “ itfaiyeci alımında sözlü sınav yapılmasına imkan sağlayan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16. maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. fıkralarının yürütülmesini durdurmuştu.
DPB, belediyelere zabıta memuru ve itfaiye eri alımlarının artık merkezi yerleştirme kapsamında olacağını açıkladı. Belediye İtfaiye yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 25 yaşını doldurmamış olma şartının kaldırılacak ve birtakım değişikliklerden sonra 2016-1 yerleştirmesinde alımlar yapılacaktır. 
            
Mevcut Yönetmelikteki İtfaiye erliğine atanma şartları (Değişiklik Yapılacak)

             MADDE 15 – (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

             a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

             b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

             c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

             ç) 25 yaşını doldurmamış olmak,
şartları aranır.
  
DEĞERLENDİRME: Belediyeler ihtiyaç doğrultusunda merkezi alımda itfaiyeci almak için kadro bildirimi yapacaklardır. 3331 kodlu İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olma şartı taşıyan adaylar şanslı olacaktır. Birçok belediye bu şekilde kadro bildirimi yapabilir. Ayrıca 2123 kodlu Ortaöğretim Kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı – İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Dalından mezun olma şartı da arayabilir. Yani ön lisans ve orta öğretim mezunları için atama fırsatı doğabilir. Ehliyet şartı, cinsiyet şartı da tercihlerde yer alabilir.
 

Bir Yorum

  1. Ben ne lisede ne de ünide ilgili bölümleri okumadım faklı bi bölüm mezunuyum, yine de itfaiyeci olma şansım var mı kpss ile

  2. Ben KPSS'den 82 aldın imam hatip mezunuyum itfaiyeci olur muyuz inşAllah

  3. Ben lisans işletme bölümü mezunuyum .2018 kpss ye giricem . Şansım nedir ?Mezun olunan böllüm önemli mi ?

  4. Ben lisede itfaiye ve yangın güvenliği bölümu okudum 1 sene staj gördüm lise mezunuyum 2018 kpss'ye girsem itfaiyeci olurmuyum

  5. Sivil savunma ve itfaiye bölümünde atanmak için C eğliyetinin olması mı gerekiyor. Şart mı yani bu