Mevzuat

Öğretim Elemanları Kadroları İle İlgili Yönetmelik

15 Maddeden oluşan yönetmelik hakkında kısaca detaylar şu şekildedir ;

31 Temmuz 2008 tarihli ve 26953 sayılı yönetmelil içerisinde Resmi Gazete de yayımı yapılmış olan karar ile ilgili değişiklik yapılmıştır ; değişiklikler ise şu şekildedir ; Öğretim üyesi dışarısında öğretim elemanı kadroları için naklen veya açıktan yapılacak olan atamalar ile ilgili merkezi sınav ile giriş sınavları ile ilgili usuller hakkından yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. 

Yapılmış olan bu yönetmelik ile ilgili  Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim , okutman , planlamacısı kadroları için yapılması planlanan atamalar ile ilgili kararları kapsamaktadır.

Yönetmelik içerisinde bulunan 4. maddesinin birinci fıkrası içerisinde yer alan kararda şu şekilde değişiklik yapılmıştır. 

” Giriş sınavı ile ilgili yönetmelik içerisinde belirtilmiş olan  jürinin kararı ile yabancı dil okutmanı ve çevirici kadrolar için yapılması planlanan sözlü sınav , yabancı dil okutmanı ve çevirici kadrolar haricinde bulunan diğer kadrolar için ise yazılı sınavı yapılacağı , yabancı dil ile  eğitim-öğretim yapılan programlar içerisinde bulunan öğretim görevlisi kadroları için ise yapılması planan  sözlü sınav sonucundan  başarılı sayılmış kişiler  için senato kararı olması durumunda yapılacak yazılı sınavı olarak  ” değişiklik yapılmıştır