Kamu Personelleri

Torba kanun ile 666 sayılı KHK'ya yeni düzenleme

Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarından sonra eşit işe eşit ücret (666 Sayılı KHK) çıkmazında TBMM’den ilk yasal düzenleme…

Değerli okuyucularımız,

Bilindiği üzere 666 sayılı KHK ile kamu personelinin mali haklarına ilişkin getirilen düzenlemeleri, üç bölümlük bir yazı dizisiyle ele almıştık:

Yazı dizimizin sonuç bölümünde, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları sonrasında 666 sayılı KHK ile getirilen mali hak düzenlemelerinin temelinin çöktüğünü ve konunun, alt komisyonlarda sorunun muhatapları ile birlikte masaya yatırılıp kanun ile düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştik.

Bu çerçevede 26/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve birçok kanunda değişiklik yapan 6704 sayılı Torba Kanun ile konuya ilişkin ilk yasal düzenleme (Üst Kurul ve TMSF personeli ile ilgili olarak) yürürlüğe girmiş oldu. 

6704 sayılı Kanun ile “Eşit İşe Eşit Ücret Çıkmazı”nda ne değişti?

Basında, bugün yayınlanan söz konusu düzenlemenin yeni bir hukuksal durum yarattığına dair haberler görmekteyiz ancak esasen bir değişiklik olmadı dememiz gerekir. Zira torba kanun ile 666 sayılı

KHK ile getirilen ve Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen düzenlemenin aynı şekilde getirildiğini görüyoruz. 

Nitekim 666 sayılı KHK ile mali hakları konu alan 375 sayılı KHK’ya, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (“Üst Kurul”lar) ve TMSF’de çalışan murakıp, uzman vb kadro ve pozisyonda çalışan personel ile ilgili getirilen düzenleme, torba kanun ile aynen korunmuştur. 

6704 sayılı Kanun ile 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, (666 sayılı KHK ile birebir aynı biçimde) aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

“b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına 15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”

Hukuksal değerlendirme

Daha önce yazı dizimizde de ifade edildiği üzere 666 sayılı KHK’nın bu düzenlemesinde yer alan “murakıp” ve “uzman” ibareleri Anayasa Mahkemesince yetki kanununa aykırılık nedeniyle iptal edilmişti. Torba Kanun ile getirilen bu düzenleme, üst kurul ve TMSF personeli için 666 sayılı KHK ile getirilen düzenlemenin aynısıdır. Şimdi esasen “usuli hata” düzeltilmiş oldu ve yasal düzenleme hayata geçirildi. Buna karşın konu tekrar Anayasa Mahkemesi’nin önüne gidebilir ve bu sefer Yüksek Mahkeme “esas” açısından konuyu ele alabilir.

Son olarak, üst kurul personeli olmayan ancak kamu idarelerinde uzman/uzman yardımcısı unvanıyla görev yapan personel için 666 sayılı KHK ile getirilen “çıkmaz” da halen yürürlüktedir. 

Bu konu daha çok “su götürecek” ve takipte kalmayı, siz değerli okuyucularımızı aydınlatmayı sürdüreceğiz..

Sevgi ve saygıyla,

Av. Çağrı ÜNSAL – Ankara Barosu (hukuk@kamupersoneli.net)

NOT: Kamupersoneli.net tarafından hazırlanan bu haber  “www.kamupersoneli.net” şeklinde aktif link verilmeden kesinlikle kullanılamaz. Aksi takdirde tüm yasal girişimler yapılacaktır.

Bir Yorum

  1. Bu kanuna yeni eklenen "…15/1/2012 tarihinden sonra…" ifadesini değerlendirebilir misiniz? Bir kanunun geçmişe doğru yüremezliği ilkesi çiğnenmiş gibi görülmektedir.. Kanun koyucunun bu ilkeyi çiğneme yetkisi var mıdır? 2012 ile günümüz arasında işe başlayanların durumu nedir?

    Bu konularda da bilgi verebilirseniz seviniriz.
    Teşekkürler.

  2. 666 Saylı KHK ile sadece Bakanlık ve Merkez Teşkilatların daki Üst Düzey Yönetici ve Uzmanların Maaşları iyileştirildi eşit işe eşit ücret verildi Eski Uzman kadrosundakiler ve taşra teşkilatlarındaki Uzmanların maaşlarında düşüş oldu bunların özel hizmet oranları 75 puan gibi komik oranlar verilerek aynıyat saymanı ve şeflerin bile altında tutuldu bu düz memurla aralarında bir fark kalmadı sorun eskilerin hangi meslek uzmanı olduğu belirtilmemiş eskiden bir teknik uzman birde GİH uzmanı olarak belirtiliyormuş bunların mesleki belli olmadığından ve 666 KHK düzenlenirken bunlar sınıflara ayrılmamış ama iş görme ve görev verilirken bunlar sorulmuyor Uzmansın denilip veriliyor bu nasıl eşit işe eşit ücret ayrı bir muamma madem Kadrosu Uzman Neden Uzman yardımcısının bile altında ücret alıyor kadroya ve dereceye göre eşit işe eşit ücret verilmiyor buda başka bir ücret adaletsizliği!.