Gündem

Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinde değişiklik

Perşembe günü TBMM  Anayasa komisyonunda görüşmelerine başlanacak olan dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği teklifinde değişiklik yapılacak.

TBMM Anayasa Komisyonunda yarın görüşülecek olan ve hakkında dosya bulunan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasını içeren anayasa değişikliği teklifinde değişiklik yapılacak.

AK Parti kayaklarından alınan bilgiye göre, iki maddelik teklifte, önergelerle değişikliğe gidilecek. Değişikliğin ilki, anayasaya geçici madde eklenmesini içeren birinci maddede olacak.

Madde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte; soruşturmaya, soruşturma ya da kovuşturma izni vermeyen yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa’nın “yasama dokunulmazlığı”nı düzenleyen 83. maddesinin, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz” hükmünün uygulanmamasını içeriyor.

Bu maddedeki, “düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte” ifadesi yerine, “teklifin verildiği tarih” ya da “TBMM’de kabul edildiği tarihte” ifadesi kullanılacak. Değişikliğe gerekçe olarak, “değişikliğin referanduma sunulması halinde, ne zaman yürürlüğe gireceğinin belli olmayacağı” gösteriliyor.

Teklifteki bir diğer değişiklik ise “düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini ve halkoylamasına sunulması halinde birlikte oylanmasını” sağlayacak düzenlemeyi içerecek.

TBMM Anayasa Komisyonu, yarın saat 11.00’de toplanarak teklifi görüşecek. Komisyonun, teklifin kabul edilinceye kadar çalışmalarını sürdürmesi planlanıyor. Komisyonun, görüşmelerin yarın bitmemesi halinde 29 Nisan Cuma ve 30 Nisan Cumartesi gün de çalışabileceği belirtiliyor.

Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Genel Kurulundaki ilk tur görüşmelerinin 10 Mayıs Salı günü yapılması planlanıyor. İkinci turu için aradan iki tam gün geçmesi gerekiyor.