Kpss A Memur Alım İlanları

Artvin Çoruh Üniversitesi Memur Alımı

Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığında verdiği ilanı ile personel alımı yapacağını duyurdu. Verilen ilanda Artvin Çoruh Üniversitesi 1 avukat personel alımı yapacağını belirtti. İlana başvurular bugün 28 Nisan 2016 tarihi itibari ile başladı. Ayrıca başvurular 12 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecektir. İlanın detayları şöyle; 

Üniversitemize Hukuk Müşavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere; 18/03/2002 tarihli 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan, “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği” hükümleri uyarınca münhal bulunan 1 (bir) adet Avukat kadrosuna “sözlü sınav”la atama yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye www.artvin.edu.tr web adresinden ulaşılabilecektir.
Başvuru Şartları
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, en az 65 (altmışbeş) puan almış olmak,

3-Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

4-Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
Başvuruda İstenilen Belgeler
1-Başvuru Formu, (www.artvin.edu.tr web sitesinden temin edilecektir),

2-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

3-Üç adet vesikalık fotoğraf,

4-KPSSP3 sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

5-Özgeçmiş,

6-Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği.