Gündem

Büyük Elçi Atamaları Hakkında Yeni Karar Alındı

Dışişleri Bakanlığı Büyük elçi atamaları hakkında yeni karar aldı.
2016/8507 Karar sayısınca aşağıda isim ve soyisimleri yazılı olan kişilerin karşılarında yazılmış olan göreve atanmaları  için yapılan düzenlemeler şu şekilde yapılmıştır. Dışişleri Bakanlığın 13 Ocak 2016 Çarşamba tarihli ve 39 sayılı kararı üzerine 23 Nisan  1981 tarihli 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi dikkate alınarak Bakanlar Kurulu’nca  1 Şubat 2016 Pazartesi tarihinde  yeniden karar alındı.
Alınan kararda aşağıdaki kişiler yeni görevlerine atandı.

Adı-Soyadı
Atandıkları Görev:                        Şuanda yapmakta olduğu görev:  
                                
Tacan İLDEM                                Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı Nezdinde                                                                               
Merkez                                          Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi 
 
Mithat RENDE                              İktisadi İşbirliği Ve Gelişme Teşkilatı Nezdinde                     
Merkez                                          Türkiye Cumguriyeti Daimi Temsilcisi ve Büyük
                                                      Elçisi

Yusuf Ziya ÖZCAN                        Polonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye                            
 Merkez                                           Cumhuriyeti Büyük Elçisi 

Zekeriya AKÇAM                           Endonezya Nezdinde Türkiye                                            
Merkez                                           Cumhuriyeti Büyük Elçisi

Mehmet Kadri Şander GÜRBÜZ   Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri
Endonezya Nezninde Türkiye    
Cumhuriyeti Büyük Elçis,