Gündem

Zaman Aşımına Uğrayan Hesaplar Hakkında Resmi Yazı Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca bir resmi yazı yayınlandı. Yayınlanan resmi yazının konusu ise zaman aşımına uğramış banka hesapları. Milli Eğitim Bakanlığının zaman aşımına uğramış banka hesapları hakkında ki resmi yazısının ayrıntıları aşağıdadır.

Bilindiği gibi 5411 Bankacılık Kanununun zaman aşımı başlıklı olan 62. maddesinde bakanlar nezdlerinde ki mevduat katılım fonu emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebei işlemi herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir.

Zaman aşımına uğramış olan her türlü mevduat katılım fonu emanet ve alacaklar banka tarafından hak sihibine ulaşım sağlanamaması halinde yapılacak ilan müteakiben fona gelir kayıt edilir hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu maddenin yayımlanması hakkında uygulanan mevduat ve katılım fonunun kabulüne çekilmesine ve zaman aşımına uğrayan mevduat katılım fonu emanet ve alacaklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yayınlanan yönetmeliğin 8. maddesi gereğince zaman aşımına uğramış olan mevduat katılım fonu emanet ve alacakların listesi bankaların kendi resmi internet sitelerinde yayımlanmaktadır. 

Buna göre başkanlığımız okul ve kurumlarına ait olup 10 yıl süre ile hareket görmeyen zaman aşamına uğramış olan hesaplara ilişkin tutarların ilgili olan bankaların kendi resmi internet sitelerinden yayımlanmış olan listelerden yazımıza ilişkin milli eğitim, okul kelimeleri ile yapılan sorgulamadan alınan listeler ile Bakanlığımız okul ve kurumlarına ait olup farklı isimler altında hesaplarında olabileceği dikkate alınarak gerekli araştırmaların yapılarak söz konusu olan tutarların Milli Eğitim Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğünün Merkez Bankası Ankara Şubesine zaman aşımına uğramış hesaplar açıklaması ile yatırılmasının sağlanması ve yatırım sonucuncan Bakanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir.

Kamupersoneli.net