Ekonomi

Elektrik Dağıtım Şirketlerine İhale Düzenlemesi Geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma ve ihale prosedürlerinde mal ve hizmet alımı ya da varlık satışı kapsamında tek bir sözleşmeyle yapacakları ihalelerde 2016 yılı için üst limit, 20 milyon lira olarak belirlendi.


EPDK tarafından hazırlanan, “Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma, Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanmasına” ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanununa (KİK) tabi olmayan elektrik dağıtım şirketlerinin satın alma ve ihale prosedürlerinde yapım, mal ve hizmet alımıyla varlık satışı işleri açık ihale, davetiye usulü ihale, doğrudan temin ve kapsam dışı alım olmak üzere dört şekilde yapılacak. Bu kapsamda bu yıl tek bir sözleşmeye bağlanacak işlerin üst limiti 20 milyon lirayı geçemeyecek.

Yatırımları EPDK tarafından tarifelendirilen elektrik dağıtım şirketlerinin yönetmeliğe aykırı şekilde yaptığı yapım işleriyle mal ve hizmet alımlarına ilişkin gerçekleşmeler, “Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği” uyarınca yapılan tarife hesaplamalarında dikkate alınmayacak.

Şirketlerin yönetmeliğe aykırı olarak yaptıkları satış işlerinde ise tarife hesaplamalarında satışa konu malzemenin bedelinin belirlenememesi halinde, bu bedel 10 katı varlık satışı geliri olarak hesaplanacak.

Söz konusu yönetmelik, 100 bin liranın altında maliyeti olan yapım, mal ve hizmet alımı işleri için uygulanmayacak.

AA
Kamupersoneli.net  | Ankara