Kamu Personelleri

MEB'den Kamu İç Denetçileri Performans Rehberi Hakkında Duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuru ”  Kamu İç Denetçileri için Performans Denetimi Rehberi yayımlanmıştır ” başlığı ile paylaşıldı. Duyuruya göre;

Kamu İç Denetçileri için Performans Denetimi Rehberi Çalışmaları İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 18.02.2016 tarihli ve 2 sayılı Kararı ile tamamlanmış bulunmaktadır.

Yayımlanan rehberde ki sunuş açıklaması ise şöyle;

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinde güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan iç denetim faaliyetleri kamu yönetimimize dâhil edilmiştir. İç denetim, 5018 sayılı Kanunda; “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti” şeklinde tanımlanmıştır.

İç denetim faaliyeti, idarenin risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik rolünü İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen denetim uygulamaları ile yürütmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde performans denetimi “Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesi” olarak tanımlanmaktadır.