Akademik Personel Alım İlanları

Hakkari Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Hakkari Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile 27 Mayıs 2016 tarihinde bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda Hakkari Üniversitesi kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 1 akademik personel alımı yapacağını belirtti. 

Alınacak Personel ve Başvuru Tarihi 

Yayımlanan ilana başvurular 27 Mayıs 2016 tarihinde başladı. İlana başvuru yapacak olan adayların başvurularını 10 Haziran 2016 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca yayımlanan ilanda 1 adet Yardımcı Doçent kadrosunda akademik personel alımı yapılacağı belirtilmiştir. 

İlanın detayları ise şöyle;

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim elemanları alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun’un 5772 sayılı Kanun’la değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1. Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini, varsa Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav Sonuç (KPDS) belgelerini, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına veya Yüksekokul Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

2. Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından adayların en az 70 (Yetmiş ) puan almaları gerekmektedir.

3. Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

4. Başvurular, İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılacaktır.

5. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.