Eğitim

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Mesleki Çalışmalar Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde duyurular bölümünde bir duyuru yayımlandı. 27 Mayıs 2016 tarihinde yayımlanan duyuruda Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün mesleki çalışmaları paylaşılmıştır. Paylaşılan mesleki çalışmalar şöyle; 

MESLEKİ ÇALIŞMALAR
 

Genel Müdürlüğümüzce “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği” çerçevesinde Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında görev yapan bütün branş öğretmenleri ile temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Arapça öğretmenlerini kapsayan “Haziran 2016 Dönemi Meslekî Çalışmaları” planlanmıştır. Amacımız;

1. Eğitimin niteliğini geliştirmek ve derslerin öğretimindeki verimliliği artırmak,

2. Alan bilgisi ve öğretimi konusunda öğretmenlerimizin meslekî gelişimlerine katkı sağlamak,

3. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme değerlendirme kriterlerinde öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak,

4. Derslerin işlenişinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek,

5. Eğitim-öğretimde iyi örneklerin paylaşılmasını sağlamak ve özgün çalışmaları teşvik etmek,

6. Eğitim-öğretim sürecinin sistemli bir şekilde değerlendirmesini yaparak gelecek eğitim öğretim yılı için ön hazırlık çalışmalarına zemin hazırlamaktır.