Personel Alımı

Dışişleri Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Başvurusunda Son Günler

Dışişleri Bakanlığı, TC. Singapur Büyükelçiliği’ne 1 adet Sözleşmeli Sekreter almak adına sınav açmıştır. Sınav 12 Mayıs’ta başlamış, 30 Mayıs 2016‘ta sona erecektir. 

Adaylarda Olması Gereken Özellikler

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

*Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak, 

*En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak, 

*Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 

*Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, 

*Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak

*Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek, 

*Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, 

*Bilgisayar kullanabilmek.

Adayların Başvuruya Giderken Götürmesi Gereken Belgeler

-Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi

-Özgeçmiş (CV), 

-Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri, 

-Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti, 

-Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti

-Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge 

-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf

Yazılı Sınav konuları 

*Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat) 

*İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat) 

*Türkçe Kompozisyon (1 saat) 

*Matematik ( 1 Saat)

Dışişleri Bakanlığı 1 Sözleşmeli Personel Başvurusunda Son Günler. 30 Mayıs 2016 tarihinde bahsi geçen sınav başvurusu sona erecektir.