Mevzuat

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

30 Mayıs Pazartesi günü Resmi Gazete’de Dokuz Eylül Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik yayımlandı. İşte değişen yönetmeliğin içeriği:

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


“(4) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerde bütünleme sınavı yapılıp yapılmayacağı Senato kararı ile belirlenir ve akademik takvimde gösterilir. Yapılması halinde, bütünleme sınavına alınan öğrenciler bütünleme sınavları için bu Yönetmelikle belirlenen hükümlere tabi olur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamupersoneli.net  | Ankara