Personel Alımı

Sütçü İmam Üniversitesi 3 bin 559 TL maaşla sağlık teknikeri sözleşmeli memur alımı yapılacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi web sayfası üzerinden yeni memur alım ilanı yayınladı. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre, üniversite bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 sağlık teknikeri alınacağı söylendi. Memur alımı başvuruları 17 Haziran’da başlamış olup, 01 Temmuz 2019 tarihinde başvurular sona ermektedir.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için hazırlanan başvuru şartları arasında, en az ön lisans mezunu olmaları gerektiği ve 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamaları olmaları gerektiği belirtildi.

Sütçü İmam Üniversitesi’nin memur alımı ile ilgili yaptığı resmi açıklama şöyle;

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca, KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle2 (iki) Sağlık Teknikeri alınacaktır.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

f)- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Özel Şart: 1- Erkek adaylar için askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

1- KPSS (B) grubu, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 3- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını www.ksu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunun tam eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazete yayınlandığı günü izleyen 15 gün içinde Avşar Yerleşkesinde bulunan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, süresi içerisinde başvuru yapmayan veya istenen nitelikleri sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Adayların Posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde KPSS puan sıralaması yapılmak suretiyle değerlendirilecek olup, ilan edilen kadronun bir katı yedek belirlenecektir.

– Asıl olarak kazanan adaylardan atanmak üzere başvuru yapmayan veya başvuru yapıp da atanmaktan

Vazgeçenlerin yerine tekrardan yedekten kazanan listesi yayımlanmaksızın yedek adaylar arasından sırasıyla atama yapılabilmesi için yedekten atanmaya hak kazanan adaylarda başvuru belgelerini değerlendirme sonucunun yayımlanmasına müteakiben Rektörlüğümüze teslim edebileceklerdir.

– Birden fazla unvan için ve eksik belge ile başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları

Yapılmayacak, atama yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek ve haklarında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

– Atamalar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucuna göre yapılacak olup, olumsuz olanların

Atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

www.ksu.edu.tr Adresinde Yayımlanan Başvuru Formu Ekinde İstenilen Belgeler : 1)- KPSS Sınav Sonuç Belgesi 2)- Diploma fotokopisi, 3)- Kimlik Fotokopisi, 4)- Özgeçmiş, 5)- 1 Adet Fotoğraf

SAĞLIK TEKNİKERİ MAAŞI

Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı ön lisans mezunu memurların alacağı bürüt maaşın 3 bin 559 lira 42 kuruş olduğu belirtildi.

Bir Yorum

  1. Üç senedir işsiz im is kur da torpil yok diyorlar ama torpil olduğu için ise girenler hep aynı yerine giriyor bize hepyazil ama çıkmıyor

  2. Basvuru yapmak icin anestezi bolumunden mi mezun olmak gerek yoksa saglik teknikeri olmamiz yaterli mi ??

  3. Basvuru yapmak icin anestezi bolumunden mi mezun olmak gerek yoksa saglik teknikeri olmamiz yaterli mi ??

  4. 21 haziran 2019 Tarihde mezun olanlar başvurabilit mi.ilan tarihi 17 haziran da.şartlar ilan tarihi itibarını mı kapsıyor

  5. 21 haziran 2019 Tarihde mezun olanlar başvurabilit mi.ilan tarihi 17 haziran da.şartlar ilan tarihi itibarını mı kapsıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir