Kamu Personeli Alım İlanları

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen ve Veteriner Hekim alımı için yayınladığı başvuru şartlarında yeni düzenleme yapıldı!

Adalet Bakanlığı, 1 Temmuz’dan başlayarak Merkez teşkilatına, Taşra teşkilatına, Ceza ve Tevkifevleri müdürlüklerine bağlı olarak görevlendirilmek üzere toplamda 12 bin 713 personel alımı yapılacağını belirtmişti. 01 Temmuz 2019 tarih itibari ile bir kadrodan başvurular başladı. Yayınlanan alım ilanları arasında 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alımı için de başvuru ilanı yer alıyor. Bu belirlenen kadrolar için yayınlanan genel başvuru arasında sadece erkek adayların başvuruda bulunacağına dair ibare yer alıyordu. Son yapılan düzenleme ile ‘’erkek adaylar’’ ibaresi çıkarıldı ve böylece bu belirtilen kadrolara bayan adaylarda başvuruda bulunabilecekler.

Adalet bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuru şöyle;

28/06/2019 tarihli ve 30815 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan “Erkek adaylar arasından 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim” alım ilanımızda yer alan “Erkek adaylar arasından” ibaresi kaldırılmıştır.

Peki Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen ve Veteriner Hekim alımı başvuru şartları, başvuru yeri, başvuru formu, sınav konuları ve sınav takvimi nedir? İşte cevabı…

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden;

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede belirtilen yerlere sözleşmeli pozisyonda sözlü sınavla erkek adaylar* arasından 108 psikolog, 24 sosyal çalışmacı, 36 öğretmen ve 3 veteriner hekim alınacaktır. (*Düzeltme ilanı yayınlanmıştır.)

2) Sözlü sınava, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı 540 psikolog, 120 sosyal çalışmacı,180 öğretmen ve 15 veteriner hekim çağrılacaktır.

3) BAŞVURULAR :

a) Adaylarda aranacak şartlar:

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

• Psikolog unvanına başvuracak adaylar için psikoloji lisans, sosyal çalışmacı unvanına başvuracak adaylar için sosyal hizmetler lisans, öğretmen unvanına başvuracak adaylar için Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak, veteriner hekim unvanına başvuracak adaylar için veteriner hekimliği lisans programlarından mezun olmak.

•Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

•Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını belgeleyen, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu, (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp, sözlü sınav sonucu başarılı olarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)

• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

4) BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular 22/07/2019 tarihinde başlayıp 07/08/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar herhangi bir Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5) BAŞVURUDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

• Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi,

•Başvuru Formu (ek-2),

• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (2 adet hazırlanacaktır) (ek-3),

• Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar başvuru sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul eden memur tarafından da onaylanabilecektir),

•Geçerli merkezî sınav sonuç belgesinin (KPSS) çıktısı,

• Halen, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görevine devam edenlerin bağlı bulundukları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

• Vesikalık fotoğraf bulunan özgeçmiş.

6) SÖZLÜ SINAV:

Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri yer ile sözlü sınav tarihi 02/09/2019 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr ilân edilecektir.

Sözlü sınava, 2’nci maddede belirtildiği üzere 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

sözlü sınavda;

•İlgilinin yerleştirileceği unvanın gerektirdiği mesleki bilgi 40,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

•Genel kültür 20,

•Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin yerleştirileceği unvanın gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; yerleştirileceği unvanın gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

7) Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR

EK-1 : Yerleştirme Yapılacak İl Listesi

EK-2 : Başvuru Formu

EK-3 : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Ya Allah rızası için içimiz şişti ekpss yerleştirme takvimidr açıklanzın artık nolur yorulduk umutlarımız tükeniyor

  2. 2017 kpss geçerli olmuyor mu öğretmenlik başvurusu için ? Burada sadece 2018 diyor ama kpss puanının iki yıl geçerliliği var 2019 kpss de yapılmadığı için hala geçerli olması gerekmiyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir