Kamu Personeli Alım İlanları

Sağlık Bakanlığı 7 – 21 Ağustos’ta 12 Personel alımı yapılacak! Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu branşlara göre kadro dağılımı! Hangi branşlardan kaç personel alımı yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan resmi alım ilanına göre 12 bin personel alımı gerçekleştirilecek. 7 Ağustos 2019 tarihinde başvurular başlayacak olup 21 Ağustos tarihi saat 23:59’da son erecektir.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru değerlendirmeleri adayların ÖSYM tarafından yapılan 2018 KPSS sınav puanlarına göre değerlendirilecektir.

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 bin personel alımına ilişkin yapılan resmi ilamda şöyle denildi;

Sağlık Bakanlığından Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacaktır;

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ortaöğretim, önlisans ve lisans eğitim düzeylerine göre belirtilmiştir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar tercihlerini, 7 – 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların, 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar; Başkanlığın resmi internet sayfasında yayımlanan duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının Noter Onaylı örneği ile Yüksek Lisans/Doktora düzeyindeki diploma/mezuniyet belgesinin Noter onaylı veya üniversite tarafından “ASLI GİBİDİR” ibaresiyle onaylanmış ıslak imzalı örneğini (ve gerekmesi halinde ilave olarak kendi adlarına alınmış YÖK kararı örneğini) Devlet Personel Başkanlığı adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabileceklerdir. 19 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmayacaklardır.

Anılan Başkanlığın duyurularına istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

BAŞVURU ESASLARI

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

LİSANS MEZUNU OLARAK ALINACAK PERSONELLERİN KADRO DAĞILIMI

30 Biyolog

32 Çocuk gelişimcisi

18 Dil ve konuşma terapisti

160 Diyetisyen

1000 Ebe

400 Fizyoterapist

5000 Hemşire

21 İş ve uğraşı terapisti ergoterapist

82 Odyolog

40 Perfüzyonist

170 Psikolog

22 SAĞLIK FİZİKÇİSİ

190 Sosyal Çalışmacı olmak üzere 7 bin 165 lisans mezunu adaylardan personel alımı yapılacaktır.

ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK ALINACAK PERSONELLERİN KADRO DAĞILIMI

20 Adli , 109 ağız diş sağlığı, 73 ameliyat, 192 anestezi, 68 Çevre Sağlığı, 74 diş protez, 85 diyaliz, 95 eczane, 23 Elektronörofizyoloji, 82 evde bakım, 70 fizik tedavi, 807 İlk ve Acil Yardım, 12 iş ve uğraşı terapisi, 181 laboratuvar, 71 odyometri, 66 ortopedi, 33 patolojik anatomi, 25 Radyoterapi, 237 röntgen, 264 tıbbi sekreter, 5 yaşlı bakım sağlık teknikeri olmak üzere 2 bin 592 önlisans mezunu adaylardan personel alımı yapılacaktır.

EN AZ ORTAÖĞRETİM MEZUNU PERSONELLERDEN ALINACAK KADRO DAĞILIMI

1,835 hemşire

4 Anestezi, 15 Çevre Sağlığı, 12 diş protez, 183 İlk ve Acil Yardım, 32 laboratuvar, 37 röntgen, 65 tıbbi sekreter teknisyeni olmak üzere ortaöğretim mezunlarından 2 bin 243 personel alımı yapılacaktır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Neden ortaöğretim hemşirelere haksızlık yapıyorsunuz? Her şehire özel sağlık meslek liseleri açtıran bu hükümet her yıl 10 binlerce hemşire mezun verdiriyor. Aileler bu okullara 100 bin TL ödeme yapıyor. Yazık değilmi. Kapatın bu okulları. 5000 lisans = 1850 lise, eşitlik bumu sayın yetkililer?

  2. Haksızlık yapıldı neden lisans ebe çok alındı ortaöğretim hiç Yok bu kadar haksızlık olmaması lazım bence yeniden değerlendirilmesi lazım alımların hak etmiyoruz hak yemiş oluyorlar en çok ortaöğretim iş yapıyor lisans mezunu mu yapacak hiçte bile

  3. Biyomedikal muhendisi alimi da kesinlikle olmaliydi.Saglik Bakanligi 90 ustu puan alan biz biyomedikal muhendislerini neden gormezden geliyor??

  4. imrançelik ortaokullu mezunlum özürlü yüzde 79 yaşim 34 özürlü kura katılacam nezaman başvur yapacağız hangi şartlarda yapılacak haber veriniz 05365163195

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir