Eğitim

TSK Ortaöğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

TSK ( Türk Silahlı Kuvvetleri ) Ortaöğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılması için yeniden karar aldı.

18 Mart 2016 Cuma tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29657 sayılı karar alındı.

Milli Savunma Bakanlığından alınan Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim okulları yönetmeliği içerisinde değişiklik yapılması ile ilgili karar aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim okulları yönetmeliği içerisinde yapılabilecek değişiklikler şu şekildedir :

– 3 Mayıs 2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (e) bendi içeriğinde değişiklik yapılmıştır.

* Yalnızca Silahlı Kuvvetler Bando Lisesi için müzik yeteneği testinin yapılması kararı alınmıştır.

– Aynı Yönetmelik içerisinde yer 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası içerisinde yer alan (b) bendi  içerisinde değişiklik yapılmıştır.
*b) Silahlı Kuvvetler Bando Lisesi bölümü güzel sanatlar lisesinin müzik programında uygulanılan okullara nakilleri ve geçiş işlemlerinde , nakil ve geçiş koşulları taşıması durumunda geçiş işlemi yapılacaktır.

– Aynı Yönetmelik içerisinde yer alan 30 uncu maddesi içinde değişiklik yapılmıştır.
* Astsubay hazırlama okulları için adlandırılma ve branşlara ayırma durumu :
* TSK Astsubay Hazırlama Okulları için kuvvet, sınıf, eğitim ve öğretim özelliklerini dikkate alarak makam/komutanlıklar tarafından ayrım yapılacaktır.
* Silahlı Kuvvetler Bando Lisesi öğrencileri için enstrüman/çalgılara göre branş bölümlerine ayrılma işlemi ise 9. sınıf döneminde yapılacaktır.