Gündem

Sosyal Medya Saldırganlığı Artıyor

Öğrenciler Sosyal Medya Saldırganlığı Karşısında Yasal Haklarının Neler Olduğunu Bilmiyor
Üniversite öğrencileri için  araştırmada , öğrencilerin sosyal medya saldırganlığı karşısında yasal haklarının neler olduğunu bilmediğini ve böyle bir durumla karşılaştıklarında ilk tepkilerinin öfke olduğu belirttiler.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Medya Sosyolojisi üzerine yazılan ilk kitabın yazarı Doç. Dr. Levent Eraslan sosyal medyanın günlük yaşam içerisinde en sık denk gelinen olay şiddet ve saldırganlık durumlarının olduğunu söyledi.
Levent Eraslan, “Sosyal medya saldırganlığı” nın sosyal medya kullanarak bir bireye veya gruba, özel veya tüzel bir kişiliğe karşı çeşitli hedefler belirterek, sistematik ve ya bireysel olarak yapılan hakaret, tehdit, şantaj, toplu mesaj, nefret suçu ve teknik saldırı gibi kötü sonuç doğuran hareketleri içerdiğini söyledi.

Sosyal medya ağları üzerinden yapılan sanal iletişim kurma (mail, yorum, mesaj gibi) kişinin saldırganlık tepkisinin yeni bir zemin üzerine taşıdığını ifade eden Levent Eraslan, “Sosyal medyada fiziksel olarak bir saldırganlık davranışının sergilenmesi mümkün olmasa da, günümüzde sosyal ağlar üzerinden psikolojik saldırganlık davranışlarının üst boyutlarda sergilenebildiği görülmektedir” diyerek düşüncelerini açıkladı.

Sosyal Medya Her Geçen Gün Hızlı Bir Şekilde Yayılıyor

Sosyal medya hukuku, etiği ve bilinçli sosyal medya kullanımının değerine parmak basan Eraslan, sosyal medya saldırganlığının hızlı bir şekilde her geçen gün arttığını vurguladı.

Türkiye’de bu gelişmelere karşın sosyal medya hukuku ve etiği gibi kavram ile uygulamaların geri kaldığına dikkatleri çekmek isteyen Levent Eraslan, “Sosyal medyada bir kişiye hakaret, Türk Ceza Kanunu’na göre, bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Sosyal medya araçlarının kullanım şartlarına bu cezalar eklenebilir” diyerek önemini belirtti.