Ekonomi

Taşeron İşçilere Kadroda Son Dakika Gelişmesi

Özellikle kamuda çalışan ve “taşeron işçiler” tarafından kamuoyunda bilinen alt işveren personeli kadroya geçiriliyor. Hükümetin seçim vaatleri arasında yer alan ve yaklaşık 800 bin taşeron işçiyi sevindiren kadro verilmesi için hazırlanan kanun çalışması, daha önce Bakanların da açıkladığı gibi 21 Mart tarihinde Meclis’e gönderilecek. Kamupersoneli.net olarak taşeron işçiye kadro verilme sürecini ilk günden bu yana, bu konuyu takip eden tüm okuyucularımıza sunduk. Şimdi ise Hazırlanan Kanun ile Taşeron İşçilere Kadro verilmesi nasıl olacak bunu paylaşacağız.

Hükümet söz verdiği gibi taşeron çalışanlara kadro uygulamasının verilmesine olanak sağlayan kanunun çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlıkları bu konuda çalışmaların başını çekmekte. Hazırlanan kanun tasarısına göre ise maddeler haline kadro nasıl verilecek haberimizde yer vereceğiz

HANGİ TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK?

Hazırlanan taslağa göre kamu kurum ve kuruluşlarından özellikle Devlet Bütçesi içerisinde de yer alan, Genel Bütçeli, Özel Bütçeli, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ile Sosyal Güvenlik Kurumlarında çalışan, Kamuya bir ihale sonucuyla sözleşme ile alınıp, sürekli bir işte çalışan taşeron işçilere kadro verilecek.

PEKİ, BU KURUMLAR HANGİLERİDİR?

Sayılan kurumlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Meslekî Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü,Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.,Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü,Elektrik Üretim A.Ş.,Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,Eti Maden,İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü,Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Toprak Mahsulleri Ofisi,Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik İletim A.Ş.,Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.,Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü,Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu,Türkiye Petrolleri A.O.,Türkiye Taşkömürü Kurumu,Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Yeniköy Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.,Türkiye Vagon Sanayii A.Ş.,TCDD Taşımacılık A.Ş.,Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,Karadeniz Bakır,İşletmeleri A.Ş. ,Sümer Holding A.Ş.,Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü,Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ,Türkiye Radyo Televizyon Kurumu,TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.,Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

BELEDİYELERDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Yapılan çalışmalara göre belediyeler ve il özel idarelerinin en yüksek karar organlarının kararlarıyla bu idarelerde çalışanlar da kadroya geçiş yapabilecek, ancak Belediyeler tarafından yine Belediyelere ait şirketlerden ihale yoluyla çalıştırılan taşeron işçilere kadro verilmeyecek.

KADROYA GEÇİRİLECEK İŞÇİLERDE HERHANGİ BİR ŞART ARANACAK MI?

Kurumlarda kadroya geçecek olan işçilerin öncelikle seçim öncesinden itibaren taşeron olarak çalışmış olmaları gerekmekte. Aranacak bir diğer şart ise işçinin herhangi bir sigortalılık statüsünden emekli olmaması.

Diğer taraftan taslağa göre kadro verilecek işçilerden belirli bir sigortalı prim gün sayısı da aranmasını öngörebilecek. Tıpkı memuriyete girişte olduğu gibi atanılacak kadronun aradığı özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. Maddesiyle aranan genel şartlarında sağlanmış olması gerekecek.

İŞÇİLER KADRO İÇİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPACAK MI?

Belirtilen şartları taşıyan ve kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler, Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte çalıştıkları kuruma başvurmaları halinde yapılacak inceleme sonucu en çok 3 ay içinde kadroya geçirilecek.

VERİLECEK KADROLARIN STATÜSÜ NE OLACAK?

Kurum ve Kuruluşlarda işçi tarafından yapılması zorunluluk gösteren, atölye bahçe, bakım, arazi gibi işlerde çalışan taşeron işçiler Kamu işçisi statüsüne kavuşacak. Diğer işlerde çalışanlar ise 657 ye tabi sözleşmeli olabilecekler. Ayrıca kadroya geçme adına şartları sağladığı halde bunu istemeyenler ise taşeron uygulamasının o idarede son bulmasıyla işten ayrılacak. Tabi ayrılacak bu işçiler hak ettikleri her türlü maddi hakkını da alabilecekler.

BU ŞEKİLDE KADROYA GEÇMEK AVANTAJLI MI?

Taşeron işçilik bilindiği üzere ihale sonucu işlerle ilgili olarak  yapılmakta. İşçiler 657 sayılı kanununun iş güvencesine gerçek anlamda sahip olamamakta. İşte bu kadroya geçiş sonrası artık kamu görevlisi olan taşeron işçi emekli olana kadar işine devam edebilecek. Taşeron işçilerin en büyük sorunları arasında yer alan ücretlerin zamanında yatmaması ve izin sürelerinin belirsizliği ise ortadan kalkacak. Bu kişilere kadro öncesi aldıkları aylıkların hesaplanması sonucu ortalaması ücret olarak verilecek.

DEĞERLENDİRME: Ulaştığımız bu bilgiler doğrultusunda, kadro tartışmasının temelinde yer alan asıl iş- yardımcı iş konusu hala hazırda üzerinde çalışılan bir husus olduğu görülmektedir. Kamu idarelerine verilecek yetkiyle Kurum ve Kuruluşlar hangi işçinin asıl işi hangi işçinin yardımcı işi yaptığını da ayıracak. Yapılan 120-150 bin arası işçinin kadroya alınması konusu ise özellikle belediye ve il özel idarelerinin de hesaba dahil olmasıyla artabilir. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi 21 Mart’ta Meclise sunulacağını düşündüğümüz bu çalışma, Komisyonlarda ve Genel Kurulda yapılacak çalışmalar sonucu son halini alacaktır. Bu nedenle Hükümetin nihai çalışması olarak görülmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan kadroya geçirilecek işçilerin işverenleri konumundaki şirketlerin de yaşanabilecek mağduriyetlerinin giderilmesinin hem mali hem de sosyal güvenlik açısından adil olacağı görülmektedir.

Bir Yorum

 1. Diyanet isleri baskanliginda fahri kuran kursu ogreticileride var mi

 2. Bu kadar kurumda çalışan taşeronlar kadroya alınırsa kpssde tercih alımında azalma olur nasıl olsa torpilli elemanlar kadroya geçiyor kpss çalışan adama ihtiyaç kalmadı. Baştan beri yanlış bir vaatti. Hükümet bunun hesabını ahirette nasıl verecek onu düşünsün.

 3. Ne KPSS si bu adamlar zaten çalışıyor bu kurumlarda ihtiyaçtan alınmıyor ise gidin çalışın KPSS nize taserona kadroyla alakasız yok sizin

 4. Gecici mevsimlik işçileri asil işileri yapıyorlar ilk kadro onlarin olmali cunku asil işi yapan onlar asil isçilerde onlardir yilda 6 ay yani 5ay 29gun caliştiriliyorlar kamuda mevsimlik operatör isci olmasi cag disi bir uygulamadir hak onlarin

 5. Yalan haber kardeşim inanmayın.burda hepsini kapsıyor diyor.diğer googleden taşeron haber deyince öyle bi haber gözükmüyor.itibar etmeyin

 6. KODROLU VE MEMURLAR DAN DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM AMA ADAMLAR BENİM AYLIĞIMIN 3 KATINI ALIYORLAR BİTSİN BU ADALETSİZLİK

 7. HERKESİN HAKKINDA HAYIRLISI OLSUN VATANDAŞ OLARAK AMA BENCE ,,ÖNCELİK MİLLİ EĞTİMDE ÇALIŞANLARIN OLMALI. HERKESİN HAKKINDA HAYIRLISI OLSUN.

 8. Arkadaşlar mesele hak hukuk üniversite okumak ise bende KPSS de 78 aldığım halde taşeron olarak çalışıyorum ama taseron un çalışmasını maaşını beğenmeyen çok universiteliye güle güle dedim görmeden çalışmadan yorum yapmak tenekeyi davul sanıp davulu çalıyorum demektir

 9. Bırakın herşey olacağına varsın sucu hükümete okuyana taserona atmayin şartlar bunu gerektiriyor ve olması gerekenin en iyisini bakanlar kurulu bilir ve hepimiz için hayırlısı inşaAllah olur

 10. ecevit 1 gün çalışanı aldı kadroya taşeronlar zaten kamuda çalışıyor torpil olan bişey yok arada taşeron firma kazanıyor firmaya verilen para çalışana verilsin Allah kimseyi taşeron çalıştırmasın Murat kardeş bu taşerona bi ayar getirilmese ileriki dönemlerde memur diye bi şey olmayacak empati yapın bence arkadaşım 20 senedir çalışıyor

 11. Ne yani biz simdi secimden sonra ise girdik diye kadro alamiyacakmiyiz.Benden once cslissn arkadas yastan emekli oldu.yerine ben basladim.Secimden once calisana kadro var denirse ayrimcilik olur.Bence su anda kamuda taseron olarak calisanlarin tamamina kadro verilmeli.

 12. Kpss lise sıralama 50 bin puan 80 atanamıyorum.16 senedir taşaron olarak çalışıyorum adam hem benden az puan alıyor hemde bu kadar devlete hizmet ettiğimizi saymıyor birde kadro verilmesini istemiyor.sen neyin adaletini yaşıyon

 13. Karşıya girmek için değiştirmediğim kurum kalmadı. Şimdi devletin çok önem verdiği bir kurumda çalışıyorum. Seçimden önce alınma koşulu olursa …

 14. Olacağına varır yırtmayın ben belediyede su kanalizasyon da çalışıyorum Allah yardımcımız olsun

 15. Neden Biz bu kadro olayina dahil olamiyoruz bizde belediye adına çalışıyoruz. Belediye ler Bu devletin kamu kurumu olmuyor mu en çok hak eden kişiler bu durumdan yararlanamiyor bu çok büyük haksızlık.

 16. Neden Biz bu kadro olayina dahil olamiyoruz bizde belediye adına çalışıyoruz. Belediye ler Bu devletin kamu kurumu olmuyor mu en çok hak eden kişiler bu durumdan yararlanamiyor bu çok büyük haksızlık.

 17. Katma bütçeli diye geçmiyor neden ayırmışlar üniversitelerin döner sermayelerinde çalışanlara yönelik bir çalışmada var mı

 18. Iste bu secimden once bali verdiler yalattilar simdi yokk asil isco yok yatdimci isci bilmemm ne simdide yoksu bu hep bi madde bidahaki secimede bize verirler artikk arkadaslar kadroyu sikmayin caninizi yoksa nasill gelirler basa

 19. Ben 8 senedir kamuda taseronum bazi arkadaslar biz bosuna kpss mi calisiyoruz demis, sen kpss ni calisip atanip yanima geliyorsun sonra bana diyorlarki bu arkadasi al bir guzel isi ogret calissin senin uc katin maas alsin, senin ki hak da bu insanlarin ki ne adalet istiyorsan gercek adaletten bahset. Ayrica bende on lisans mezunuyum ve bende kpss ye hazirlaniyorm.

 20. Belediye calisanlarina haksizlik deilde ne bu belediye kamu mali deilmi

 21. Arkadaş lar inanmayin kadroya felan yalan10 yildir taşeron da calisiyoz her sene böyle mahabbet ler oluyor milleti oyaliyolar..Bir işin kamu da daimiligi var ise ozaman asil isdir bunun yardımcı işi falanı olmaz. Onun için ayrımcılık yapmasın lar kamuda çalıştirilacak taseron isciler hepsini kadroya alsınlar. Güvenlik,temizlik,belediye,teknik yada olmayan. Eğer calistiroyirsan al yoksa çıkart ver tazminatini

 22. Valla devlet büyüklerimiz belediyelere kadro vermezse bence bir dahaki secimi gözden çıkarmış demektir. Belediyeler kara yollari ikisinde bir birine emsal teşkil ediyor ne alma bence kara yollarından sonra belediyeye vermesi lazım

 23. Bazı Tırşikler bakanlar bilir yazmış.ben belediye asfalt işinde çalışıyorum.belgede asıl iş yazıyor.hersene ağır iş raporu alıyorum.hataya yer yok o iş makinalarında nasıl kadro hakketmiyor

 24. merak etmeyin arkadaşlar seçimden sonra kamu kurumuna giren çok kişi var hastanesi belediyesi her kuruma akp li olan sanmam şuan bile işe giren kadroda asıl haksızlık bu olur seçimden önce çalışanlar olmalı bence hatta sene ve belli gün bile olmalı 3 yıl 5 yıl gibi buşartlar olmazsa zaten adalet olmaz binlerce milyonlarca kps den atanma bekleyen insanlar var birde temizlik çalışanı güvenlik mutfak personeli yazık degilmi seçimden sonra işe girenler alın mamalı bence.

 25. Ben kpss magduru olan arkadaslara sesleniyorum! CALISTIGIM KURUMDA 3AYLIK MAASIM KALDI GREVE CIKTIM KURUM TARAFINDAN ISTEN ATILMAKLA TEHDIT EDILDIM..taseron firma 3 aylik maasimi yedi 2 cocugum var dewlet hesap soramadi birlikte yaptiklari sozlesmede belli aciklardan yararlandi..ben bunu yaklasik 1,5yil once yasadim isimi birakmadim hadi diyelim birakamadim..lisans mezunuyum(iktisat) kpss enson 71 aldim..ise girisim birinin isten cikmasiyla oldu ne parti ne dayi..eeee sen bunlari ben yasarken nerdeydin taseronlugu taseronluk yapan arkadaslarmi cikardi..bizim ustumuzde hakkiniz varmis gibi dawranmayin benim calistigim kurumda cogu taseron olusan bosluklardan girdi torpilli degil..ya birakin bu isleri bedduali konusmayin keske belediyedeki arkadaslarda girse

 26. Bu tasarönlüğü kim icat ettiyse Allah onu ıslah etsin mutahite verilen parayla işçiler kadroya alınabilir yandaşlara para kazandırılıyor

 27. Taseron sirketlerle hukumetin ekonomik bir bagi cikari var calisanin cikari umrundami

 28. Arkadaşlar ben belediyede süpürge arabasinda çalışıyorum ama sirkeddeyim ben kadroyu girebilirmiyim acaba bilen varmı

 29. Arkadaş ben belediyede süpürge arabasinda çalışıyorum ama önce sözleşmeli şimdide şirket olarak çalışıyorum ben gecebilirmiyim acaba acil cevap lütfen

 30. Ben belediyede sözleşmeli Personel olarak çalışmaktayım. İşçi kadrosuna geçme şansım varmı benim detaylı bilgi için ne yapmamız gerekiyor

 31. ADELETLI DUNYADA TASORENI KEPCE ILE ISE YOLLAYIP AYNI ISI TASORENE KAZMA KUREK ILE YAPAN KADROYO 3BIN MUTAYITE YARISNI BILE VERMIYEN ADELETLI DUNYADA KADROLARI HEP SAG TARAFINDA TUTAN MUTAYITI EZEN USTA BASLARI VE MUDURLER SIRAAT KOPRUSUNDEN ELBET GECICEKSINIZ O BELEDIYELER NE SIZE KALIR NEDE SIZDEN SONRAKILERE YIYIN ICIN BU DUNYAYA YATIRIM YAPIN SIZ..EMEGN HAKININ VERILMEDIGI BU DUNYADA BIZ HAKKIMIZ OBUR DUNYADA ALICAZ HEPINIZDEN..ALLAH SIZ VE SIZNGIBILIRI ISLA ETSIN

 32. Tigem özel güvenlik görevlisi emekçileri olarak torutopu 254 kişiyiz bizler de kadro istiyoruz çünkü kadrolu güvenlikçiler ile beraber aynı iş yerinde aynı işi yapıyoruz

 33. Arkadaşlar Allah hepimize nasip etsin kadroyu Allah devletimize milletimizede zeval vermesin inş hepimizde kadroya geçeriz ama içimi rahat edemediğim bi husus ben il özel idaresinde operatörüm ve seçimden önce girdim bize kadro varmı lütfen cvplarmısımız ???

 34. Türkiyedeki tüm bakanlıkları saymışsınız meclis dahil ama bu ülkenin bel kemigi olan egitim yatağı türkiyenin gelecegini hazırlayan ve o isimleri yetiştiren ünüversitelerde ve okullarda çalışan o zorlukları çeken ve binlerce insanların pislettiği ortam ve mekanları temizleyip yaşanır ve nefes alacak bir ortamlara sokan ünüversite ve okul çalışanları neden insan yerine koyulmayıpta onlarında gelecegini karartıyor onlara neden güvenilir bir gelecek hazırlamıyorsunuz niye ünüversiye çlşanlarına kadronun önünü acmiyorsunuz

 35. Dört yıl üniversitede çalıştım benimle beraber ise girenler üç ay sonra tanıdıkları olduğu için kadro aldılar. Bense rektör degistirilince işten cikartildim ve kendi istegimle çıkmış gibi gösterdiler. Sizce adaletlik bumu soruyorum size

 36. Bence ayrım yapmadan güvenlik ve temizlik gorevlilerinide ayrim yapmamalari derekiyor

 37. Dört yıl üniversitede çalıştım benimle beraber ise girenler üç ay sonra tanıdıkları olduğu için kadro aldılar. Bense rektör degistirilince işten cikartildim ve kendi istegimle çıkmış gibi gösterdiler. Sizce adaletlik bumu soruyorum size

 38. IYIDE SIZIN BEGENMEDİGİNİZ İŞLERİ DÜŞÜK ÜCRETE TASERON YILLARDIR KÖLE OLDU NİYE HAKKI OLMASIN ASIL KADROYA ALMASA GÜNAH OLUR YANLIŞ DÜSÜNÜYORSUNUZ

 39. Memur alımları KPSS den olmalı ama böyle bir vaatte bulunmaya mecbur bırakılmış ise hükümet o zaman yapacak bişey yok.

 40. Hergun 145 km ilden ilçeye gidiyorum şikayetim yok ama belediye calisanlari neden kadroya gecemiyor? Ayiptir gunahtir ayrimcilik yapmayin yorumunu ilgili kişiler görüyorsa tamamdir gerisi vicdana kalmis diyip noktami koyarim aga

 41. Dört yıl üniversitede çalıştım benimle beraber ise girenler üç ay sonra tanıdıkları olduğu için kadro aldılar. Bense rektör degistirilince işten cikartildim ve kendi istegimle çıkmış gibi gösterdiler. Sizce adaletlik bumu soruyorum size

 42. Hangi kamu kuruluşu olursa olsun, adam kayırmacılığın tavan yaptığı yaşadığımız yüzyılda her zaman kaybeden Türkiye olacaktır. Kpss mesleki bir sınav olmadığı sürece kalifiye elemanın devlet kurumunda çalışması imkansız.

 43. ebru zaten o taşerondaki kadrolara 20 yıldır hiç atama sınavla girme durumu yok senin için bi fark olmayacak sonuçta kpss oraları hiç kapsamadı ha unutmadan bende 2 ünüversite bitirip kpss den 80 puan alıp taşeronda 1300 tl ye çalışıyorum aramızdaki fark bu şimdi orası benim hakkımmı senin hakkınmı .en azından dua edin versin kadroyu bundan sonrası içinde oralar içinde artık kadro şansı doğar.

 44. Hastanenin acilin de temizlik dışında bütün işleri yaptırın ondan temizliği alma

 45. Sayın Başbakan seçimden önce söz verdi bütün taserona kadro verecez dedi inşAllah ayrım yapmaz

 46. Sayın bakanım yaklaşım 15 yıldır belediyede temizlikte çalışmaktayım kadrolu arkadaşlar 3500 4000 gibi rakamlarla maaş almakta bizler ise 1400 gibi komik rakamlarla çalışmaktayım hak adalet hukuk bunun neresinde bizler geçinemiyoruz lütfen seçimlerden önce verdiğiniz vaatleri yerine getirin milyonlarca taşören işçisi olarak artık yeter vicdanınızın sesini dinleyin saygılar

 47. Sayın bakanım yaklaşım 15 yıldır belediyede temizlikte çalışmaktayım kadrolu arkadaşlar 3500 4000 gibi rakamlarla maaş almakta bizler ise 1400 gibi komik rakamlarla çalışmaktayım hak adalet hukuk bunun neresinde bizler geçinemiyoruz lütfen seçimlerden önce verdiğiniz vaatleri yerine getirin milyonlarca taşören işçisi olarak artık yeter vicdanınızın sesini dinleyin saygılar

 48. çks düşmeyene kadar ben inanmam ve inanmayın derim evraklar alınsada dedimya çks ye düşsün inanın

 49. Bu en büyük haksızlık sen yıllarca kpss çalıs sonra vasıfsız kisileri haksı olmayan kadroyu ver zaten taşoran girenlerin hepsi torbilli haksız şekilde giriyosunuz oralara orta okul mezunu var aralarında üniversite mezunu durarken ne alaka kadro ama içlerinde hak eden var ona lafım yok kesınlıkle bu düzenleme sart buna en büyük haksızlık … bu kadro

 50. Belediyede insaat muhendisiyim ve taseron isciyim devletimizden kadro bekliyorum

 51. Belediyede asıl işi yapmaktayim neden belediyelere kadroyu vermiyorsunuz belediyeler illerde hükümeti temsil ediyor bizler çalişiyoruz asfalt yol bu Bizim hakkimiz değilmi ayrım yapmayin 30 dan fazla alakasiz bakanliklar aliyor bir tek belediye yok

 52. Hersartim mevcut ve diyanet kurumunda 4yildir gorevliyim ama huzurum yok gorev surem bitince bir daha gorev alma hakkim olamaya biliyo devletimize guveniyorum ins yanlis bi sey yapmaz

 53. HASTANEDE TEM.PERSONELİYİM AMA HASTA TAŞIMA. HASTA BAKIMI. KAN VE PATOLOJİ TAŞIMA MUDAHALEDE VE AMELİYATHANEDE YARDIMCI PERSONEL OLARAK GÖREV YAPIYORUZ ALLAH İÇİN SORUYORUM BİZ YARDIMCI İŞLERMİ YAPIYORUZ AYRIM YAPILMADAN HERKESE KADROOOOO

 54. Ben şunu anlamıyorum.,,bu kpss puan alıp yada üniversite mezunu olan kişiler,devlet bu üniversite bitirenlere sen okulu bitir sana kadrolu iş verecemmi diyor,senin üniversite okuman bitirmen senin olabilecek bi imkan karşısında vasfını gösterir.Adam sıradan bi 2 Yıllık yüksek öğretim okulunda hiç alakası olmayan bi bölüm bitirmiş yada üniversiteden., Ee ondan sonra ilkokul mezununa kadro varda bize niye yok,yok torpilli yok yanlı,sen o insanların yaptığının üçte birini yapamazsın öyle uzaktan uzaktan afra tafra yapmayla bu iş olmaz, o insanlar insanlığa hizmet ediyo( SEN NAPIYON) ben üniversite mezunuyum bana niye kadro yok,ilkokul mezunu kadro var, ortaokul mezununa kadro var, lise mezununa kadro var, Ee ben üniversite mezunuyum bana niye kadro yok,sizler mezuniyet farkıyla insanları hor görürde aşalarsanız, değil bugün hiç bir zaman kadrolu işe sahip olamazsınız,HADİ GİDİN KUMDA OYNAYIN…ÇÖP BATMASIN..

 55. Degerli bakanımız adalet kalkınma partisinin kuruluş anlayışlarında hz.ömer adaletini örnek alıyoruz diyorlar hz.ömer adaleti eşit dağıtmış fakat ne yazık ki örnek aldığı anlayışı biz anlayamıyoruz bakanım belediye taşeron işçileri insan adaletini bekliyoruz bizler yangına giren 657 memurun kadrolu çalışan işçinin yanında çalışan taşeron itfaiye işçilerimiz asıl işi yapıyoruz bakanımdan adaletini bekliyoruz

 56. Siz dutdurmusun bi üniversite mezunu kpss diyomda o çalışanlar gibi siz is yapmadınız o fasifsiz dediğiniz kişiler kurumlarda her işi yapıyor diyelim seni aldı vay ben üniversite mezunuyum bu yapmam etmem dersiniz yazık böyle düşündüğünüz için vasıflı değinen kişinin kpss si yok belki yüreği saglam

 57. kardeşimm sizlerr dahaa anlayamadınızzmıı nee kadrosuu hebsii düzmecee haberr bnlarınn bu iktidarr hiç bişii versezz

 58. Benm anlamadığım olay Ladro muhabbeti çıktı çıkalı Belediye ve İl Özel İdarelerin lafı geçmiyor… Bu listelerdekilerin çoğu lüzumsuz kurumlar.. Sıcakta kar'da kışta bütün Zorlukları Belediye ve İl Özel İdare Personelleri çekiyoo.. Gecemiz yok gündüzümüz yok yazın Sıcağın Alnında Kışın 2-3 metre karda soğukda mücadele içindeyiz..Yeri geliyor Hizmet İçin Sabahlara kadar yol yapıyoruz. Kapanan köy yollarını açıyoruz Üstüne üstlük 1400 Tl'ye çalışıyoruz.. Parada pulda gözümüz yok.. Ama hakkımızın yenmesini istemiyoruz…Aradaki Taşeron Firmalar bizim üzerimizden para kazanıyor onlara verilen para bize verilse kadroya ihtiyacımız yok… Güvence olsun diye kadro istiyoruz 11 ay sözleşme imzalıyoruz her sene girdi çıktımız oluyoo ikramiye hakkımız yeniyor düzenli mesai paramızı alamıyoruzz vee daha birsürü problemlerimiz var lütfen biraz mantıklı düşümün ona göre çalışmalarınızı yapınn..

 59. adalet buysa batsın sizin adaletsizliğini akp hukumeti mecbursunuz beledyelerede temilikçilerede kadroya alacaksınıu işall buı iktidarlığınız olacak asmin

 60. Yıllardır 2007 den beri belediyede fenislerinde yol bakımda çalıştım bize kadro yoksa kime var

 61. Herkes kendince haklı yanlız bugün malum türkiyede bir issizlikvar ama hiç kimsenin in kimseyi hor gormeyede hakkı yok ama ben üniversite mezunuyum kpss bir kurumda çalışıyorum oyle havadan mezun olunmuyor hem maddi hem manevi bir yapranmadan geçiyorsun eğer bir kadroda verilecekse sınavla verilmeli bu kamu kurumlarında çalışan taşaron işçilerin ise nasıl girdikleri malum herkes emeğe saygı duymak zorunda kimisi gecesini gündüzüne kalacak bir takım badirelerden atlayacak diğeri onun bunun selami ile gelecek sonrada ben kadroyu hak ettim diyecek yok oyle birsey verileceksedeKan yine bir takım sınava tabi tutularak verilmelidir

 62. murat arkadaş gibi ben ve çalışma arkadaşlarımın hepsi mezuniyeti üniversite çalıştığımız memurların çoğu ilk orta okul şimdi haksızlık bizede olmuyormu sonuna kadar hakediyoruz ilkokul mezunun 3-4 bin tl aldığı yerde 2 üniversite okumuş bizler 1300 tl gibi rakkamlara çalışmamız hemde bütün yükü sorumluluğu almamıza birşey denmiyorda kadro olayımı dokunuyor neden bu kadro olayı olmadan önce kimsenin umrunda değildi bu adaletsizlik

 63. Elk su kaynakci olarak devlete 4 senedir hizmet veriyoruz ama temizlik goryeriliyoruz belgemizde var kpssmizde ama butun pisliklere magruz kaliyoruz sizce bu hakmii adaletmi

 64. Ya kardesim kadro isteyenler belediye işcileri ama kadro onlar haricinde herkese veriliyor. Ama bekediye secimlerine az kaldi vermeyin belediyelerde calısanlara kadro bu size chp mhp su bu bekrdiyesi olarak geri dönecektir.bunu düşünen yok birde bu taraftan baksaniź.

 65. Bence hiç ayrım yapılmaması yani asıl iş veya asıl iş olmayan gibi ayrımın yapılmaması gerekir haksızlık olasın.

 66. sorun şu sistem senin gibi malları memur yaparken işin ehli insanları dışarı bırakıyor san ma ki taşeronda çalışanlar kpssye girmiyor yada puanı düşük, mal olduğunu nasıl anladığımı düşünüyorsan boşuna düşünme kendi kendine çözemezsin ukala dalkavuk.

 67. Belediyenin kendi sirketi olan taseron firmada Tramvay kullanicisi 'Varmaniz'8 aylik egitimin sonunda vatmanlik vasvini aldık ve vatman olarak calış maktayiz ve asil isi yapmaktayiz ve gundemde olan taşerona kadroyu bizimde hak ettigimizi dusunuyoruz.. budrumda belediye calisanlaeinida kadroya gecmesini ve adil davranilmasini istiyoruz

 68. Aile be sosyal politikalar Bakanlığına ait çalışan hasta bakicilara kadro verilmeli. Hem asıl işçi hemde işleri çok ağır. Saygilar

 69. Taşören de çalişanlarin hepsi ne iş yaparsa yapsin ayirmaksizin Konuşduğu gibi hükümet kadro vermeli

 70. yukardaki kadro verilecek kurumlar arasında ayrım yapilcakmiki mesela kyk ya kadro verilecek demişler oradantaseron çalışan herkesi kapsıyor mu bu..

 71. Devletin asil işi olarak görünüp ve bu listeye girememek gibi bir durum var cidden şaşırıyorum sağlık aş bu durumdan niçin faydalanamiyor açıklayıcı bir cevap bekliyorum eğer açıklayıcı cevabınız varsa

 72. Belediyeni bi taseron firmasında okul mezunu olduğum halde. İtfaiyede taseron olarak calışıyorum. Cok tedirginim

 73. belediyenin kendi sirketinde itfayeciyim asil isi yapiyoruz mal can kurtariyoruz bi yangin yerinde anbulansi polis otosu ve biz variz her nedense taseron biziz kazalarda can kurtaran biziz dogal afetlerfe seferber olan biziz ama kadro almicaz 1600 tl bu gorevimizi yacaz bu hakmi sizce tüm tasaron arladaslara Allah yardim etsin umarim herkez hak etigi kadrosuna kavusur

 74. Okullarda taserona bağlı çalışan kişilerin ödeneğini devlet veriyor eğer ki kadro gelmezse bu çalışanlara öyle tahmin ediyorum ki mahkeme yoluyla kadro verilecek örnek karayolları .

 75. Arkadaşlar kadro sadece 90bin kişiye var.oda belirli ve özel olan yerlere verecekler.bakıyorum yorumlara inan guluyorum ya.tamam bir umut diyoruz ama .sadece kendinizi veya kendimizi kandiriyoruz.

 76. Tamamda bizde güvenlik olarak çalışıyoruz anlaşılan bize yok Allah büyük herşeyi zamanı gelir elbet

 77. Belediyeye kadro yok diyor kesin bir dille sonrada il özel idare ve belediyelerle bu sayı artabilir diyor.Hangisine inanılmaz. Insanları bu ikilem düşürmek büyük vebaldir.Biliyosan yap haberini bilmiyorsan sus…

 78. Belediyeye kadro yok diyor kesin bir dille sonrada il özel idare ve belediyelerle bu sayı artabilir diyor.Hangisine inanılmaz. Insanları bu ikilem düşürmek büyük vebaldir.Biliyosan yap haberini bilmiyorsan sus…

 79. neden sözleşmeli peki daimi kadrolu degilde yine bundada sözleşme yenilenecek sözleşmen bitince yine işten cıkıs

 80. kimin hakkını kime haram ediyorsunuz, mantıklı düşünün, şuan çalışan taşaron personel zaten, açık bir göreve atanmıyor, yani kadroya alım olmasa da bu göreve kpps başaralı olan kişilerin getirilmesi gibi bir durum söz konusu değil mevcut durumda taşaron işci bu görevinde devam eder, siz zaten bu fesatlıkla KPPS yi kazanamazsınız önce içinizi temizleyin.

 81. Kadroya alınacak kişiler belli siz AKP oy vermeye devam edin

 82. Halaa umutmu ediyosunuz. Biri yazmış ben belediyede tuvaletciyim kadro varmı bana .vs vs .inan herşeye inaniyosunuz..

 83. mesele taşerona kadro değil alsınlar kadrolarını. Ama sorun o işe nasıl girdikleri ihtiyaçtan mı yoksa torpille mi. Çok mu üst düzeyler yoksa bir baltaya sap olamadıkları içinmi, iki üniversite mezunu oldukları içinmi gidip bir partiye üye olup işe girdikleri için mi????

 84. ben mersin mut ilçesinde milli eğitim tarafından tyçp calışanı olarak okulda çalışıyorum biz kadro görmeyecek gibiyiz ama devamlı olsun istiyoruz 4 yıl oldu gir cık yapıyorlar bize bizim için de kanun cıkrtaın sayın devlet büyüklerimiz tyçp çalışanı…..

 85. arkadaşlar lütfen bu olaya subjekrif yaklaşın devlet 700 bin küsür taşeron işçisini kamuya alacağını söylüyor ama 657ye tabi memur yapacam demiyor.iyi okuyun yazılanları aynı ücrette aynı yerinde çalışmaya devam edecekler diyor yani bu ne demek aracı firmayı kaldırıyor devlet kendisi amir oluyor yani durum bundan ibaret. bakın türkiyede yaklaşık 2.5 milyon kadrolu memur var sen bunlara 750 bin kişiyi bir anda ekleyemessin geçmiş dönemlerde 2007 den 2015 e kadar 700bin memur eklenebilmiş bunlarında büyük çoğunluğu sınavla yada çeşitli yasalarla. çünkü bu kadar adama verecek paran yok ayrıca sistemin çökmesi demek o yüzden söylenenlere inanmayın.ben 657 2b memurum ama taşeron personelin yanındayım umarım ileriki zamanda istedikleriniz gerçekleşir saygılarımla

 86. ben 23 senedır tasoren olarak calısıyorum benım katroya gectıgımde sımdıye kadarkı calıstıgım tazmınat hakkım ne olaca bukonuda bılgı verebılecek olan varmı

 87. asıl sorun şu realist bu taşeronların çalıştığı konumlar zaten memur konumu değil taşeron konumu e senin açından bakmak gerekirse 700 bin kişi yıllarca verdiği emeğe ve bu taşeron sistemine karşı mücadelesini görmezden gelip işten çıkarın biz kpssye girdik bizim hakkımız mı diyorsun asıl sen dalkavukluk yapma adamın asabını bozma .bu kadro olayının ardından 700 bin kişilik kadro konumu oluşacak yeni olarak sen zaten böyle bir konum yok tu ki başvuru yapasın şimdi haksızlıkmı dersin ne dersin bilmem benim gördüğüm 700 bin kadro buda yılda 5000 emekli olsa o kadar yeni artı devlet kadrosu demek yani 1 yıl sonra gidip temizlik personeli olarak başvuru yapabilirsin tabi kendini üstün gören arkadaş bunu ister mi bilmem bu 700 bin kişi için kpss şartı koysalar bile nasıl TMY ve ENGELLİ iş ilanlarına başvuru yapamıyorsan buna da yapamazsın taşeron olarak çalışmış şartı gelirse demek isrediğim karnından konuşma hakkın yanında ol

 88. SİZİN KİTABINIZDA HAK YEMEK HELALMİ BİZİM KİTABIMIZDA HARAM TAŞERON HAKKI YETİM HAKKIDIR

 89. Güvendik olmadı, oy verdik olmadı,sabrettik olmadı.ALLAH havale ediyorum artık herkesi

 90. Ben atatürk Üniversitesi bağlı vakif ta çalışıyorum yıllardır .acaba bize kadro gelecek mi saygılar

 91. devlet demir yolları taşeron gisememurları na niçin kadro yok onlar türk vatandaşı deyimi..

 92. türksat aş de çalişan mühendi̇sler ve tekni̇k personelleri̇n kadrosu yok. yaklaşik 10 senedir taşeron olarak çalışıyorlar.
  eğer amcası dayısı siyasi bürokrat tanıdığı olan kişiler varsa onları 3 ay içerisinde yada hemen kadroya alıyorlar kiminiz kimseniz yoksa değil 10 daha çok yıl bekliyorsunuz sağ olsun bürokratlar ve siyasetçiler. biz mülk sahibi Allahtan dileyip istiyoruz.

 93. 10 yildir turksatin asil islerini yapan teknik personelleri ve muhendisleri kadroya alin artik Uvey evlat gibi davranıp ayrım yapmayın lütffen

 94. türksat ta 10 yıldır asıl işlerde çalışan mühendis, tekniker ve büro personellerinin kadrosu yok yetkililerden yardım istiyoruz. lütfen sesimizi duryun… daha ne kadar çalışılacak emekliye 7 sene kaldı.