Ekonomi

İşsizlik Maaşı ve İşsizlik Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ülkemizde bir çok kişinin yararlandığı işsizlik maaşı ve işsizlik sigortası hakkında bilinmesi gerekenler.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDiR?

Bir firmada çalıştıktan sonra işten ayrılmanız durumunda devlet tarafından karşılanan ve bir süre ödenen maaştır. Bu uygulamaya işsizlik maaşı denmektedir.

* İş vereniniz sizi işten çıkarmış ise işsizlik maaşı alabilirsiniz.

* Çalıştığınız iş yeri kapanmış ise işsizlik maaşı alabilirsiniz.

* Süreli bir iş akdi yapmılmış ve süre bittiğinde iş bırakılmış ise işsizlik maaşı alabilirsiniz.

Kendi kusurlarınız nedeniyle işten çıkarılmanız taktirde işsizlik maaşından yararlanamazsınız.

Aşşağıdaki durumlar geçerli bir sebep olarak teşkil etmez;

1- Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

2- Çalıştığınız iş yerinin sendika temsilciliğini yapmak

3- Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.   

4- Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.   

5- 74. maddede öngörülen(analık hali) ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.   

6- Hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

İşten çıktığınızda başka bir işe girene kadar temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar devletin işsiz olan kimselere belli bir süre ödediği miktar işsizlik parası adı altında alınmaktadır.